Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Novaturas odnotował 1,89 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,59 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje ML System serii E w ramach oferty przeprowadzanej w trybie bezprospektowym, poinformowała spółka. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu.

Akcjonariusze Eurocash zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 sierpnia 2020 r., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w kwocie 174,61 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Orange Polska podtrzymało prognozę wzrostu rok do roku wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,718 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka.

Orange Polska odnotował 52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze OEX zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 17,5 mln zł, tj. 2,32 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 306,18 mln zł, na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Zarząd AC SA rekomenduje przeznaczenie części zysku za 2019 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,25 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka.

Orlen Południe - spółka z Grupy Orlen - analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych opartych o innowacyjną polską technologię, które pozwalają na zagospodarowanie substratów z gospodarstw rolnych i ich przetworzenie na energię elektryczną oraz biometan, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizacja projektu będzie oznaczała dla spółki utworzenie nowej linii biznesowej i wzbogacenie jej portfolio o kolejny bioprodukt.

Globalna data premiery dodatku "On The Edge" do gry "Frostpunk" w wersji na komputery PC została ustalona na 20 sierpnia 2020 roku, podało 11 bit studios.

Elektrotim zawarł umowę z Enea Operator (Oddział Dystrybucji Szczecin) na modernizację stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce za ryczałtowo 27,44 mln zł netto, podała spółka.

Erbud podpisał z Lotniczą Akademią Wojskową umowę na roboty budowlane przy realizacji budynku wielofunkcyjnego w Dęblinie, podała spółka. Wartość kontraktu to 49,6 mln zł netto.

Grupa Ciech przystąpiła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy

skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą w 2000 roku powołał do życia sekretarz generalny ONZ - Kofi Annan, podała spółka.

Budimex ocenia, że wyzwaniem w najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji, podała spółka.

Santander Bank Polska ocenia, że II połowa bieżącego roku może być lepsza dla akcji kredytowej banku niż pierwsze półrocze, pod warunkiem utrzymania sie odbicia w gospodarce i przy jednoczesnym zakończeniu wsparcia z tarczy finansowej PFR, poinformowali członkowie zarządu.

Dom Development wprowadził do sprzedaży 124 mieszkania w ramach kolejnego etapu projektu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód na warszawskim Bemowie, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na II kwartał 2022 roku.

Santander Bank Polska nie weźmie udziału w ewentualnych procesach konsolidacji sektora bankowego, które mogłyby się uruchomić w związku z pandemią, wynika z wypowiedzi prezesa Michała Gajewskiego.

Plantwear uruchamia sprzedaż swoich produktów na rynku rumuńskim za pośrednictwem strony internetowej plantwear.ro., podała spółka. Docelowo, w Rumunii spółka wdroży również platformę Giftbay, która obecnie jest tłumaczona.

Kool2Play przydzielił wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie pozyskując 2,5 mln zł, podała spółka. Debiut na NewConnect firma planuje na przełomie III i IV kw. 2020 r.

Grow Uperion zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl pozyskując w ramach II transzy środki o wartości 0,5 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 1 mln zł. W 2021 roku Grow Uperion chce zadebiutować na NewConnect.

Energa Kogeneracja - spółka zależna Energi - podpisała z przedsiębiorstwem Energotechnika-Energorozruch umowę w sprawie budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 3x38 MW, podała Energa. To jeden z kluczowych elementów programu inwestycyjnego spółki w Elblągu. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego w Elblągu to ok. 250 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Ovid Works na rynku NewConnect na piątek, 31 lipca 2020 r., podała spółka.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 19,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki, podał Stelmet. Cena wykupu wynosi 9,04 zł za akcję.

Działalność importerska samochodów Jaguar, Land Rover na terenie Polski, po wygaśnięciu umowy importerskiej zawartej 31 maja 2016 r. przez British Automotive Polska (BAP) - spółkę zależną British Automotive Holding (BAH) - będzie kontynuowana bez udziału spółek z grupy kapitałowej BAH, podała spółka.

Vivid Games odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LaSalle Investment Management KVG mbH, działające we własnym imieniu na rachunek funduszu nieruchomości LaSalle E-REGI (kupujący), i spółka PDC Industrial Center 59 (sprzedający), będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V. zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości, na której PDC Industrial Center 59 zrealizował projekt logistyczno-magazynowy, podał Marvipol Development. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 15,1 mln euro netto.

Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako kupującym umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG w związku ze spełnieniem warunków zawieszających, podał Work Service. Cena sprzedaży wyniosła 4,5 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 11,56 mld zł na koniec czerwca 2020 r. w porównaniu do 11,08 mld zł rok wcześniej. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w I półroczu wyniosła 3,82 mld zł w porównaniu do 3,8 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

Na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego, ustalających odszkodowanie za nieruchomości położone w Gdyni i objęte zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej pt. "Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk" RCI, spółka zależna OT Logistics, otrzyma odszkodowanie w łącznej wartości 7,4 mln zł. Znaczna część ww. kwoty zostanie przeznaczona do dyspozycji banków finansujących grupę kapitałową na poczet częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów.

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 2% r/r do 148,52 mld zł na koniec II kw. 2020 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 5,6% wobec 4,7% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

Budimex odnotował 110,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2020 r. wobec 72,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka prezentując wybrane dane finansowe.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy i zatrzymania w spółce zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 321 756 tys. zł oraz przeniesienia go na kapitał zapasowy/rezerwowy, podała spółka.

Portfel zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosił 2 324 mln zł na koniec marca 2020 roku, w porównaniu do 2 811 mln zł na koniec marca 2019 roku, podała spółka.

Rafako odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 56,3 mln zł, tj. 4,08 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia.

Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider), Tecnicas Reunidas oraz Budimeksu złożyło do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - propozycję zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez ww. konsorcjum, podały PGE i Budimex. Propozycja harmonogramu przewiduje przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 z 31 października 2020 roku na 30 kwietnia 2021 roku.

Santander Bank Polska odnotował 304,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 596,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem