Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw. Wynik nettto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł - 827 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik netto [ogółem] za II kwartał 2020 roku wyniósł -0,88 mld zł, a za I półrocze br. -0,77 mld zł. Wyłączając dokonane odpisy, zawiązane rezerwy oraz udział w wyniku w spółkach konsolidowanych metodą praw własności, skorygowany zysk netto grupy za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 0,42 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Za całe pierwsze półrocze wynik EBITDA Grupy Energa wyniósł prawie 1,06 mld zł, a przychody osiągnęły poziom 6,14 mld zł. Wynik netto, zarówno w samym drugim kwartale, jak i w całym pierwszym półroczu br. znalazł się pod silnym wpływem zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym, m.in. odpisu na aktywach wytwórczych Energa Elektrownie Ostrołęka SA, odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz rezerwy na rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu Ostrołęka C" - dodano.

EBITDA w samym II kw. wyniosła 490 mln zł, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 856 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 2 549 mln zł rok wcześniej.

"Jak wszystkie kluczowe branże, energetyka również odczuła zmiany koniunktury gospodarczej, związane przede wszystkim z ograniczeniem lub wręcz zawieszeniem działalności przez wiele krajowych przedsiębiorstw. Mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiło się na wszystkich segmentach działalności polskich spółek energetycznych, od wytwarzania przez dystrybucję aż po obrót. Oprócz pandemii COVID-19 na wyniki Grupy Energa wpływ miały m.in. niskie marże w obszarze dystrybucji i sprzedaży, w głównej mierze marża wynikająca z obowiązującej taryfy G, która wpływa na wynik spółki obrotu oraz niższa produkcja energii w elektrowni Ostrołęka B. pracującej w trybie wymuszenia" - czytamy także.

W II kwartale 2020 roku Grupa Energa wyprodukowała 0,6 TWh, dostarczyła 5,0 TWh, a na rynku detalicznym sprzedała 4,4 TWh energii elektrycznej. W całym pierwszym półroczu było to z kolei odpowiednio 1,4 TWh, 10,7 TWh i 9,3 TWh, podano również.

W linii biznesowej wytwarzania udział wszystkich odnawialnych źródeł w łącznej produkcji brutto Grupy Energa w drugim kwartale br. wzrósł do 47% wobec 36% rok wcześniej. Co więcej, bardzo dobry wynik produkcji zanotowały farmy wiatrowe - wzrost r/r z 80 do 93 GWh. Jednocześnie w tej linii wyraźnie niższe było zużycie węgla - w samym drugim kwartale o ok. 41%, a w całym półroczu o ok. 38% r/r, podkreślono w komunikacie.

W raportowanym okresie Energa OZE przejęła Farmę Wiatrową Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW i przewidywanej rocznej produkcji ok. 75 GWh. Obiekt, którego budowa kosztowała 155 mln zł, powiększył łączną moc zainstalowaną we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa do 242 MW.

Częścią linii biznesowej wytwarzania są też aktywa ciepłownicze Grupy Energa, m.in. Elektrociepłownia Elbląg, w której trwa obecnie wart ok. 250 mln zł program inwestycyjny. Jego celem jest zastąpienie węgla, jako głównego paliwa dla źródeł wytwarzania ciepła, paliwem niskoemisyjnym, jakim jest gaz ziemny. Na wdrożony program składa się budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej (planowane uruchomienie na przełomie 2021 i 2022 roku) oraz układu silników gazowych (przyjęcie do eksploatacji do końca 2024 roku). Jego rozpoczęcie było możliwe dzięki zawarciu w czerwcu nowej umowy sprzedaży ciepła między Energą Kogeneracją i Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, podano także.

Najsilniejszą pod względem udziału w EBITDA Grupy linią biznesową pozostaje dystrybucja. Tradycyjnie też na ten obszar przeznaczane są największe nakłady inwestycyjne. Łącznie w drugim kwartale br. Energa Operator zainwestował 313 mln zł, dzięki czemu w tym okresie do sieci przyłączono 15 tys. nowych odbiorców oraz nowe źródła OZE o łącznej mocy 136 MW. W tym okresie wybudowano też i zmodernizowano łącznie ok. 743 km linii dystrybucyjnych, w tym ok. 131,9 km linii napowietrznych przebudowano na linie kablowe lub wymieniono w nich przewody na izolowane.

W I-II kw. 2020 r. wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -714 mln zł w porównaniu z 275 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 142 mln zł w porównaniu z 5 520 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym wynik netto w I-II kw. wyniósł 610 mln zł wobec 552 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,35 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 11,48 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Od 30 kwietnia 2020 r. właścicielem 80% akcji Energi jest PKN Orlen.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem