Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju OT Logistics (OTL) na lata 2021-2023 zakłada powtarzalne przychody na poziomie 300-350 mln zł rocznie oraz osiąganie EBITDA na poziomie 45-50 mln zł, podała spółka. Grupa nie planuje do 2023 roku inwestycji kapitałowych o dużej skali.

Rada nadzorcza OT Logistics ustaliła dwuosobowy skład zarządu i powołała do niego Konrada Hernika jako prezesa zarządu oraz Kamila Jedynaka jako wiceprezesa na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, podała spółka.

KMW Investment Sp. z o.o. nabył w wezwaniu 841 224 akcji Mostostalu Zabrze, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BDM .

J.W. Construction Holding zawarł z Lux Investment umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,5763 ha, położonej w Warszawie przy ulicy Antoniewskiej 10 za 17 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze IMS zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 1,55 mln zł, tj. 0,05 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 28 sierpnia.

Cena emisyjna w ofercie akcji ML System serii E została ustalona na 80 zł, podała spółka.

Mabion złożył międzynarodowe zgłoszenie patentowe do wybranych urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) - opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka.

CI Games negocjuje warunki umowy współwydawniczej na grę "Lords of the Fallen 2" z dużym, globalnym graczem, poinformowała spółka. Partner jest zainteresowany inwestycją na poziomie przekraczającym 50 mln zł w produkcję gry oraz jej współwydanie.

Przewozy PKP Cargo w Polce spadły wg masy o 16,4% r/r do 6,4 mln ton w czerwcu 2020 r., podał przewoźnik. Wykonana przez grupę praca przewozowa wyniosła w tym czasie 1,7 mld tkm (również spadek o 16,4% r/r).

Energa planuje wdrożenie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Grudziądzu o mocy 600 MW w latach 2024-2025, a projektu CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW w latach 2025-2026, podała spółka.

mBank spodziewa się stabilizacji wolumenów kredytowych w II poł. bieżącego roku, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansów Andreas Böger.

PKN Orlen chce w ciągu kilku miesięcy rozpocząć procedurę prenotyfikacyjną w Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Janusz Szewczak.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada przeprowadzenie w sierpniu 2020 r. jednego przetargu sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym obligacji FPC0725, FPC0630 oraz FPC0733), organizowanego przez Narodowy Bank Polski, podał BGK. Termin przeprowadzenia wskazanego przetargu został zaplanowany na 26 sierpnia 2020 r.

Projekt Ostrołęka C jest na wstępnym etapie, jeśli chodzi o techniczny aspekt konwersji na projekt gazowy, poinformował wiceprezes Energi Dominik Wadecki.

Energa planuje szereg inwestycji w odnawialne źródła energii, poinformował wiceprezes spółki zależnej Energa OZE Bartłomiej Marchut. Grupa rozważa zgłoszenie do aukcji farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy ok. 20 MW i kilku mniejszych projektów.

mBank jest optymistycznie nastawiony co do powrotu klientów do spłat rat po zakończeniu okresu obowiązywania moratoriów kredytowych w II kw. br., poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Orange Polska prowadzi rozmowy z inwestorami finansowymi w celu utworzenia spółki światłowodowej (FiberCo) i liczy, że powstanie ona w 2021 r., poinformował prezes Jean-Francois Fallacher.

mBank nie zakłada znaczących cięć w zakresie liczby oddziałów i w kosztach operacyjnych, ani ograniczenia inwestycji, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Stalexport Autostrada Małopolska, spółka zależna Stalexportu Autostrady, działając zgodnie z postanowieniami umowy koncesyjnej, wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z wnioskiem o wydanie zgody na podwyższenie od 1 października 2020 r. stawki opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1 z kwoty 10 zł do kwoty 12 zł na każdym placu poboru opłat (PPO) autostrady A4 Katowice-Kraków tj. w Mysłowicach i w Balicach, podał Stalexport.

Grupa Energa po przejęciu przez PKN Orlen będzie zyskiwała na wartości, ocenił członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PKN Orlen podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie 7,7 mld zł w 2020 roku, a przy uwzględnieniu także nakładów Grupy Energa na poziomie 1,3 mld zł, łączne wydatki inwestycyjne koncernu mają wynieść rekordowe 9 mld zł w całym roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Janusz Szewczak.

Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance wyniosła 4,36 mld zł w I poł. 2020 r., co oznacza spadek o 19% r/r. Kwotę 3,93 mld zł z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 13% w skali roku, podała spółka.

Konsorcjum w składzie: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, spółka zależna Mostostalu Zabrze) i Maximus ZBH zawarło z Gminą Sosnowiec umowę na zadanie pn.: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w ramach projektu pn.: Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych" za 52 mln zł netto (64 mln zł brutto), w tym dla GPBP przypada 26 mln zł netto (32 mln zł brutto), podał Mostostal.

Bank Pekao umożliwi opłaty za przejazdy autostradą za pomocą usługi Autopay - w bankowości elektronicznej Pekao24 i aplikacji PeoPay Banku Pekao, podał bank.

DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie na realizację projektu testowego wspólnie z integratorem systemów w USA, podała spółka. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji tymczasowej w celu wsparcia projektu z jedną z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu, wartą 229,37 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)", podał Budimex.

W otwartych już po pandemii restauracjach Sphinx i Chłopskie Jadło odnotowano w minionym tygodniu 75% wartości sprzedaży z analogicznego tygodnia roku ubiegłego, podczas gdy w pierwszym tygodniu po lockdown kształtowała się ona na poziomie zaledwie 34% r/r, podała spółka.

Enter Air odnotował 77,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 9,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 4,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 57,9% r/r do 6,1 mln euro w II kwartale 2020 r., podała spółka.

Esotiq & Henderson odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rainbow Tours odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa w upadłości odnotowała 18,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,58 mln zł straty (skorygowanej) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet odnotował 1,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo (kredytobiorca), spółka zależna Polenergii, zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem, ING Bankiem Śląskim (kredytodawcy) umowę zmieniającą i ujednolicającą umowę kredytu z 5 listopada 2019 r., podała Polenergia. Zmianie uległa między innymi dostępna kwota kredytu inwestycyjnego z kwoty 107 mln zł do 171 mln zł oraz kwota kredytu VAT z kwoty 20 mln zł do 27 mln zł.

PKN Orlen podpisał umowę na obrotowy kredyt odnawialny na kwotę do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, modernizację rafinerii i petrochemii oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej.

Energa odnotowała 490 mln zł zysku EBITDA w II kw. Wynik nettto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł - 827 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 1 554 954,3 zł, czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objętych będzie 31 099 086 akcji.

Biomed-Lublin zawarł z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii umowę konsorcjum, przedmiotem której jest określenie zasad współpracy w realizacji projektu pt.: "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARSCoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19", realizowanego i finansowanego ramach konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podał Biomed-Lublin.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec II kw. 2019 wyniosła 108 772,8 mln zł i była wyższa o 8,3% w skali roki, podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,9% wobec 4,8% rok wcześniej.

Unipetrol - czeska spółka z Grupy Orlen - miał 97 mln zł zysku EBITDA LIFO w II kwartale 2020 roku wobec 300 mln zł rok wcześniej. Wynik netto wyniósł - 198 mln zł w porównaniu do 38 mln zł rok temu, podała spółka.

Orlen Lietuva - litewska spółka z Grupy Orlen - miał 348 zł zysku EBITDA LIFO w II kwartale 2020 roku, w porównaniu do 43 mln zł zysku rok wcześniej oraz 111 mln zł zysku netto, wobec 62 mln zł zysku rok temu, podała spółka.

PKN Orlen zakłada, że w II połowie 2020 roku poprawi się poziom marży rafineryjnej koncernu, podała spółka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37 893 505 zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30 775 122 zł, podał Ciech.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) zebrały 171,7 litrów osocza w ramach zawartych umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2, podał Biomed-Lublin. Jak dotąd przebadanych zostało 63,04 litrów osocza. Po przebadaniu pełnej puli osocza i dostawie osocza do spółki Biomed-Lublin rozpocznie proces wytwarzania preparatu immunoglobulina anty SARS-CoV-2 na potrzeby badań klinicznych w ramach projektu pn. "Otrzymanie immunoglobuliny ludzkiej z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2" w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Akcjonariusze Newagu zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 33,75 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25 sierpnia.

CD Projekt rozpoczyna skup do 516 700 akcji własnych po cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 500 zł za jedną akcję. Maksymalna kwota przeznaczona na program wynosi do 250 mln zł, podała spółka. Celem nabycia akcji własnych jest zaoferowanie ich nabycia osobom uprawnionym w ramach realizacji uprawnień przyznanych w ramach programu motywacyjnego.

Akcjonariusze Ferro zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 8,49 mln zł z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 31 sierpnia.

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 2,18 mld zł w II kwartale 2020 roku w porównaniu do 0,99 mld zł rok wcześniej, podała spółka.

mBank odnotował 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 372,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PKN Orlen odnotował 3 970 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1 602 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem