Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 5,14 mld zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2020 r. wobec 0,27 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,27 mld zł wobec 0,96 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 6,45 mld zł wobec 0,29 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,28 mld zł wobec 8,28 mld zł rok wcześniej.

Zmiany danych za II kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka.

"Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

- niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 54% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 49% w porównaniu do II kwartału 2019 r.;

- dokonanie odpisów aktualizujących majątku trwałego w segmencie w kwocie ok. -94 mln zł;

- wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej o 52 tys. ton (46% r/r) w Norwegii w relacji do II kwartału 2019 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

- pomniejszenie kosztów operacyjnych dot. gazu w wyniku ujęcia wpływu rozliczenia wynikającego z zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego w kwocie 5 689 mln zł oraz dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł);

- wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;

- istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

- niższa o 2,9% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.;

- wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu o +108 mln zł, przy zawiązaniu odpisu na -91 mln zł w II kwartale 2019 r.;

- wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości +171 mln zł (w II kwartale 2019 r.: +102 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

- wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.;

- niższa średnia temperatura w II kwartale 2020 r. o 1,7°C r/r;

- saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +2 mln zł w II kwartale 2020 r. wobec +181 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 18% r/r na skutek niższej średniej temperatury w II kwartale 2020 r. i wyższych wolumenów produkcji ciepła;

- niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 13% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży;

- niższe r/r koszty węgla do produkcji.

5. Wpływ wyceny udziałów w inwestycji w Polską Grupę Górniczą SA na łączną kwotę -222 mln zł w efekcie ujęcia wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie spółki" - czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2020 roku nastąpi 20 sierpnia 2020 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.