Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - W związku z zawieszeniem obrotu na głównym rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazuje, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r., podała spółka w specjalnym oświadczeniu. Mając na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r., podano także.

"Zarząd Gaming Factory wyjaśnia:

1. Zgodnie z § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

2. Spółka podlega przepisom ww. Rozporządzenia od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji spółki do obrotu na GPW, tj. od 10 lipca 2020 r.

Powyższe podstawy nie nakładały na spółkę obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.

3. Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dot. COVID-19) zdecydowano się przejściowo odciążyć podmioty nadzorowane przez KNF w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych" - czytamy w oświadczeniu.

Według spółki, wspominane zmiany obejmą zmiany niektórych terminów dotyczących m.in. spółek publicznych, domów maklerskich, TFI, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. terminy dotyczące spółek publicznych.

"W szczególności zgodnie z § 21. 1. termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni" - czytamy także.

Na podstawie ww. rozporządzania przedłużono pierwotny termin o kolejne 60 dni, przy czym według stanowiska spółki Gaming Factory dotyczy to emitentów dla których obowiązywał pierwotny termin.

"Mając na uwadze stanowisko KNF spółka Gaming Factory zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r. Po publikacji ww. raportu ustaną przesłanki obecnego zawieszenia notowań. Spółka wskazuje, że odwieszenie notowań leży w gestii KNF, które zwróci się do GPW z żądaniem odwieszenia notowań akcji i praw do akcji spółki" - podsumowano w oświadczeniu.

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory, a powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem