Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 653 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 153 mln zł w II kw. 2020 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

ZA Puławy dokonały oceny wpływu pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej spółki w II kwartale 2020 roku, podkreślono.

" - Segment Tworzywa

Działalność w obszarze tworzyw jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i motoryzacyjnym, który najmocniej odczuł skutki pandemii. Wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Ograniczenie popytu na kaprolaktam było poprzedzone już w marcu 2020 roku sukcesywnym wyłączaniem produkcji u wytwórców ulokowanych we wszystkich sektorach łańcucha wartości tworzyw.

W II kwartale 2020 roku odnotowano spadek przychodów segmentu tworzyw o 55% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej.

- Segment Agro

Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację w II kwartale 2020 roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej.

W przypadku melaminy z uwagi na pandemię odnotowano mniejsze zapotrzebowanie i niższy poziom cen. Przychody ze sprzedaży melaminy w II kwartale 2020 roku były o 38% niższe, niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Pod wpływem kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby zakaźnej COVID-19 pozostawał również rynek produktów RedNOx?. Spadek zużycia paliw miał przełożenie na sprzedaż produktu NOXy (główny produkt tego obszaru biznesowego). W pozostałych branżach takich jak: elektrownie, produkcja szkła, papieru czy cementu, gdzie wykorzystywane są produkty segmentu, również odnotowano zmniejszenie przychodów.

W przypadku produktów RedNOx przychody ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku spadły o 26% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W II kwartale 2020 roku w całym Segmencie Agro nastąpił spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ok. 23%. Wystąpiły opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar. Skala tego zjawiska w II kwartale 2020 roku nie była znacząca.

Spółka i jej spółki zależne na bieżąco podejmują działania minimalizujące wpływ skutków pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym oraz dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży. W związku z odnotowanymi spadkami przychodów spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmują kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach ustawy z dnia 2 mara 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla spółki i spółek zależnych wynosi 30 mln zł, w tym dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" 26 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że ww. wyniki uwzględniają rekompensatę należną spółce za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej w kwocie 56,6 mln zł. Ostateczna wysokość rekompensaty zostanie ustalona po weryfikacji wniosku przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 10 września 2020 roku, podsumowano.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.