Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Zużycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło 210 TWh w 2019 r., co oznacza wzrost o 5,6% r/r, a prognozy wskazują na wzrost zapotrzebowania do 304 TWh w 2041 r., wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu (MK) sprawozdania dotyczącefo bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za 2019 rok. Zgodnie z dokumentem, polski system gazu ziemnego w ub. roku działał bez zakłóceń, a bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych nie było zagrożone

"Szczytowe zapotrzebowanie odbiorców odnotowane w styczniu 2019 r. wyniosło 824 GWh/dobę i zbliżyło się do rekordowego zapotrzebowania odbiorców z 2018 r., które wynosiło 888,7 Gwh/dobę" - czytamy w sprawozdaniu.

Dostępne prognozy, przygotowane na potrzeby "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" i projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r., oraz prognozy Gaz-Systemu wskazują na utrzymywanie się tendencji wzrostowej zapotrzebowania na paliwa gazowe z obecnych 210 TWh do 304 TWh w 2041 r., podano także.

"Zarówno wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe, jak i założenia polityki dywersyfikacji, wymagają konsekwentnej kontynuacji działań w zakresie rozbudowy połączeń międzysystemowych. Priorytetowymi projektami pozostają: budowa gazociągu Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa FSRU w Zatoce Gdańskiej oraz połączeń międzysystemowych ze Słowacją i Litwą" - czytamy dalej.

W raporcie wskazano, że wszystkie systemy gazowe działały bez zakłóceń, a zapotrzebowanie odbiorców pokrywane było w pełni z dostępnych źródeł, wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. Nie istniała więc potrzeba podejmowania żadnych dodatkowych działań nadzwyczajnych - wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego czy uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

"Systematycznej zmianie ulega struktura dostaw paliw gazowych na rynek polski. Krajowe wydobycie utrzymywało się na niezmienionym poziomie, ale ze względu na rosnący rynek jego udział w bilansie dostaw na rynek krajowy zmalał. W ubiegłym roku pozwoliło pokryć niecałe 1/5 krajowego zużycia gazu ziemnego" - podano także.

Dodatkowo, pobór gazu ziemnego z podziemnych magazynów gazu w stosunku do lat poprzednich uległ zmniejszeniu, przede wszystkim ze względu na wyższe temperatury w okresie zimowym oraz w celu zapewnienia najwyższych mocy odbioru w sezonie zimowym 2019/2020.

W 2019 r. import paliw gazowych przez terminal LNG w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 26%, a dostawy były realizowane z Kataru, Norwegii i USA. Już ok. 27% dostaw LNG do kraju pochodzi z USA, co stanowi ok. 4,5% w bilansie dostaw. W kolejnych latach udział ten będzie rósł, zaznaczono.

"Wzrostowi udziału LNG w strukturze dostaw towarzyszył systematyczny spadek importu z kierunku wschodniego w bilansie dostaw. W 2019 r. udział ten spadł do 44%, a dzięki wyegzekwowaniu w 2019 r. przez spółkę PGNiG S.A. zakończenia z dniem 31 grudnia 2022 r. tzw. kontraktu jamalskiego, możliwe będzie budowanie w kolejnych latach zdywersyfikowanego portfolio zrównoważonych dostaw ze zróżnicowanych źródeł" - czytamy w materiale.

Autorzy sprawozdania przypomnieli, że Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) realizuje program przyśpieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2020, dzięki któremu w 2019 r. poziom gazyfikacji kraju wzrósł z 64,8% do 69%.

W celu usprawnienia rozbudowy sieci dystrybucyjnych 9 kluczowych inwestycji, przyczyniających się do rozprowadzenia przepływów gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu, jako inwestycje towarzyszące terminalowi, zostało objętych uproszczonymi zasadami procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zarówno w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 r., jak i Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, nad którymi prowadzone były prace w 2019 r., uwzględniono potrzebę rozbudowy pojemności magazynowych z obecnych 34,2 TWh do 43,8 TWh w perspektywie do 2030 r., przypomniano także.

W materiale zwrócono uwagę na postępy w prowadzonych inwestycjach i zmieniającą się strukturę dostaw, co umożliwi zminimalizowanie ryzyk dla polskiego sektora paliw gazowych związanych z relacjami rosyjsko-ukraińskimi, budową gazociągu Nord Stream 2, decyzją KE zmieniającą reżim prawny dla gazociągu OPAL, decyzją kończącą postępowanie antymonopolowe wobec Gazprom oraz niepewnością dotyczącą odwołań w tych postępowaniach.

"Wyniki opracowanych w 2019 r. 'Oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego' oraz 'Planu działań zapobiegawczych' pozwoliły określić, że stan rozwoju i zdolności techniczne istniejącej infrastruktury w kraju pozwalają na zapewnienie nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców nawet w przypadku zakłóceń jej pojedynczego największego elementu. Jasno i precyzyjnie określone w 'Planie na wypadek sytuacji nadzwyczajnej' środki oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, zapewnią skuteczny obieg informacji oraz skuteczny sposób reagowania na ewentualne zakłócenia" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.