Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Marvipol Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 31 sierpnia br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, utworzeniu funduszu dywidendowego, a także przyjęciu polityki dywidendowej spółki, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Development postanawia, że zysk netto w łącznej kwocie 29 953 tys. zł [...] osiągnięty w roku obrotowym 2019 zostanie przeznaczony w części wynoszącej 15 953 tys.zł na kapitał zapasowy spółki, a w części wynoszącej 14 000 tys. zł na Fundusz Dywidendowy" - czytamy w projekcie uchwały

Akcjonariusze zajmą się także projektem nowej polityki dywidendowej spółki.

"Strategicznym celem zarządu Marvipol Development jest maksymalizacja zysku dla akcjonariuszy, przy zapewnieniu rozwoju i wzrostu wartości spółki. Chcąc zapewnić akcjonariuszom [...] atrakcyjny poziom zwrotu na zaangażowanym w akcje spółki kapitale, zarząd spółki proponuje regularne wnioskowanie do walnego zgromadzenia wypłaty dywidendy. Zarząd planuje proponowanie dokonywania systematycznych wypłat zaliczek na poczet dywidend, aby w dalszym ciągu zwiększać atrakcyjność inwestycji w akcje spółki dla akcjonariuszy poprzez okresową redystrybucję zysków w formie dywidend. Zgodnie z założeniami zarządu, wypłata zysków zarówno w formie dywidendy, jak i zaliczki na poczet dywidendy ma docelowo umożliwić uzyskanie przez akcjonariuszy dochodów w każdym kwartale" - czytamy w projekcie.

Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości ok. 20% skonsolidowanego zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach, przy czym wypłata I raty dywidendy nastąpić może w czerwcu 2021 r., zaś wypłata II raty dywidendy - we wrześniu 2021 r., podano również.

"W poszczególnych latach obrotowych zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy według następujących wysokości: a. wypłatę dywidendy w wysokości około 20% zysku spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., b. wypłatę dywidendy w wysokości 30% zysku spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., c. wypłatę dywidendy w wysokości 40% zysku spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., d. wypłatę dywidendy w wysokości 50% zysku spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz za każdy kolejny rok obrotowy" - czytam dalej.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że z uwagi na ograniczenia związane z zaistniałą pandemią COVID-19, jak i wynikające z niej skutki dla prowadzonej przez spółkę działalności, zarząd przedstawił projekt polityki dywidendowej jako propozycję, jednakże na obecnym etapie nie wyraża gotowości do przyjęcie go jako obowiązującego aktu wewnętrznego spółki i nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wdrożenia tej polityki. W ocenie zarządu, decyzje dotyczące przyjęcia treści polityki zostaną podjęte na kolejnym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym omawiane będą wyniki sprawozdawcze za rok obrotowy 2020, podsumowano.

Marvipol Development jest polskim deweloperem, który prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.