Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Odsetek firm planujących utrzymanie poziomów zatrudnienia spadł do 78% wobec 83% zanotowanych w połowie lipca, jednocześnie wzrósł o 4 pkt proc. odsetek firm planujących zatrudniać - do 13%, natomiast 6% myśli o zwolnieniach (wobec 5% w poprzednim badaniu), wynika z VIII fali badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Od początku kwietnia udział firm planujących utrzymanie zatrudnienia zwiększył się o 16 pkt proc. z poziomu 62%.

"Na rynek pracy wpływają obecnie cztery silne trendy. Obecne plany zwiększenia zatrudnienia są powiązane z jednej strony z sezonowością wzmagającą popyt na pracę, a z drugiej strony z koniunkturą gospodarczą. Wśród firm, które planują zwiększenie liczby pracowników występuje 39% takich które odnotowały wzrost liczby nowych zamówień. Jednocześnie nadal wiele przedsiębiorstw korzysta z działań osłonowych, które stymulują utrzymanie zatrudnienia. Warto również podkreślić, że na przestani ostatniego miesiąca z 30% do 22% spadł odsetek Polaków pracujących w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. To z kolei oznacza, że firmy powoli przywracają stan zatrudnienia zbliżony do tego sprzed pandemii, co jest wynikiem ożywienia wywołanego odmrożeniem gospodarki" - powiedział zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie.

Badanie wykazało, że w dużych przedsiębiorstwach odsetek firm planujących utrzymanie wynagrodzeń zmalał o 20 pkt proc. i wzrósł o 14 pkt proc. odsetek planujących obniżenie wynagrodzeń.

Ogółem w porównaniu do poprzedniego pomiaru wzrósł odsetek firm planujących utrzymanie dotychczasowych płac (+5 pkt proc.), a odsetek firm planujących obniżenie wynagrodzeń zmalał o 3 pkt proc.

"Dla 28% pracowników wynagrodzenie zmniejszyło się w porównaniu do lutego br. Dla 55% pracowników wynagrodzenie nie zmieniło się. Dla 11% pracowników wynagrodzenie zwiększyło się. Zmniejszone wynagrodzenie częściej wskazywał osoby osób z wykształceniem średnim (32%) oraz osoby pracujące w usługach (37%) i handlu (32%)" - czytamy w raporcie.

Obecnie 12% pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej prawdopodobne, podano także.

"Największe obawy o zatrudnienie występują wśród osób po 60. roku życia (23%) i w sektorze produkcja (17%). 72% pracowników ocenia, że ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jest zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne" - czytamy dalej.

Według badania, nieznacznie wzrósł odsetek firm deklarujących spadek liczby nowych zamówień o 2 pkt proc. do 27% wobec 25% wobec poprzedniej fali badania, 33% z początku lipca. Najwyższy odsetek firm notujących spadek zamówień zanotowano w III fali badania na koniec kwietnia br. na poziomie 66%. Obecnie 47% firm notuje utrzymanie liczby nowych zamówień.

"Odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, aby przetrwać okres powyżej 3 miesięcy wzrósł z poziomu 39% w połowie kwietnia do 61% w połowie lipca, a obecnie zmalał do poziomu 54%. Odsetek firm, którym zapasy gotówki wystarczą na 1-3 miesiące spadł o 16 pkt proc. na początku lipca w porównaniu z połową kwietnia, a pod koniec lipca w porównaniu do początku miesiąca wzrósł o 7 pkt proc. Pod koniec lipca brak płynności wskazuje 4% firm, o 7 pkt proc. mniej niż w połowie kwietnia" - podano w raporcie.

Badanie PIE oraz PFR przeprowadzone przez IBRiS w dniach 29-31 lipca 2020 wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 409 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych. Na podstawie tej próby możemy przeprowadzić wnioskowanie o populacji polskich przedsiębiorstw przy poziomie ufności 0,95, a błąd szacunku wskaźników struktury wyniesie 5%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.