Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów klientów ogółem ING Banku Śląskiego na koniec II kwartału 2020 r. wyniosła 121,74 mld zł i była wyższa o 9% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 3,2% wobec 3% rok wcześniej.

Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 2% r/r do 69,08 mld zł na koniec czerwca, podano w prezentacji wynikowej.

"Na koniec I półrocza 2020 roku wartość finansowania udzielonego klientom korporacyjnym przez naszą grupę wyniosła 69,1 mld zł brutto. W ciągu 6 miesięcy 2020 roku kwota ta spadła o 1,0 mld zł (-1,4%). Szacujemy, że w czerwcu 2020 roku nasz bank posiadał 10,40% udziału w rynku kredytów klientów instytucjonalnych (względem 10,54% na koniec 2019 roku)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wolumen kredytów dla klientów indywidualnych wzrósł o 20% r/r do 52,65 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 23% do 44,98 mld zł.

"Na koniec czerwca 2020 roku należności kredytowe klientów detalicznych brutto wyniosły 52,7 mld zł. W ciągu I półrocza 2020 roku zaangażowanie kredytowe banku w stosunku do tej grupy klientów wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o +8,8%. Bank zwiększył swój udział w rynku należności kredytowych od klientów indywidualnych do poziomu 7,79% (wobec 7,35% w grudniu 2019 roku). Po wyłączeniu z portfeli walutowych kredytów hipotecznych, nasz udział rynkowy w kredytach klientów indywidualnych wyniósłby odpowiednio 9,37% (czerwiec 2020 roku) i 8,83% (koniec 2019 roku)" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytów w grupie IBG BSK wyniósł 3,2% w II kw. 2020 r. wobec 3% kwartał i rok wcześniej, natomiast w przypadku całego sektora bankowego było to odpowiednio 6,4% wobec 6,2% kwartał i 6,4% rok wcześniej, podano w prezentacji.

Depozyty klientów ogółem wyniosły 149,3 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 23% r/r. Depozyty klientów korporacyjnych wzrosły w tym czasie o 33% do 61,91 mld zł, zaś detalicznych - o 17% r/r do 87,39 mld zł.

"Na koniec czerwca 2020 roku suma środków zdeponowanych przez klientów korporacyjnych w banku wyniosła 61,9 mld zł, tym samym bank posiadał 9,90% udziału w rynku depozytów klientów instytucjonalnych (9,40% na koniec 2019 roku). Wysoki stan środków na rachunkach bieżących naszych klientów korporacyjnych można wiązać z pandemią COVID-19 i działaniami rządowymi (spadek popytu, wstrzymanie działalności / inwestycji oraz wypłatami środków z tarczy antykryzysowej PFR, czy zwolnieniem z opłaty składek ZUS)" - wskazano w sprawozdaniu.

Na 30 czerwca 2020 roku łączna wartość środków powierzonych przez klientów detalicznych wynosiła 87,4 mld zł, tj. przyrosła o ponad 8,4 mld zł (+10,7%) w ciągu I połowy 2020 roku oraz o ponad 12,7 mld zł (+17,1%) r/r.

Wartość oszczędnościowych w produktach pozabilansowych klientów grupy (aktywa zgromadzone na rachunkach maklerskich oraz w funduszach inwestycyjnych) wyniosła na koniec czerwca 2020 roku 13,7 mld zł i była o 0,6 mld zł (-4,5%) mniejsza niż na koniec 2019 roku, ale wyższa o 0,6 mld zł r/r (+4,7%), podano także.

"Wyższe tempo wzrostu bazy depozytowej banku w stosunku do wzrostu wolumenów w sektorze przełożył się na wzrost udziału w rynku depozytów klientów indywidualnych w I połowie 2020 roku. Na koniec czerwca wynosił on 9,9%, podczas gdy na koniec grudnia 2019 roku ukształtował się na poziomie 9,4%" - czytamy w sprawozdaniu.

Na koniec czerwca 2020 roku z usług ING Banku Śląskiego w ramach segmentu korporacyjnego korzystało 484 tys. klientów korporacyjnych, w tym:

? 3,5 tys. klientów strategicznych,

? 71,8 tys. średnich i dużych przedsiębiorstw, oraz

? 408,7 tys. przedsiębiorców.

W ciągu I półrocza 2020 roku bank pozyskał 42,1 tys. nowych klientów korporacyjnych, co przyczyniło się do wzrostu liczby obsługiwanych klientów w stosunku do końca 2019 roku o 29,3 tys. klientów.

Na koniec czerwca 2020 roku z usług ING Banku Śląskiego w ramach segmentu detalicznego korzystało 4,2 mln klientów indywidualnych.

W ciągu I półrocza 2020 roku bank pozyskał 179 tys. nowych klientów indywidualnych, co przyczyniło się do wzrostu liczby obsługiwanych klientów w stosunku do końca 2019 roku o 115,9 tys. klientów.

"W ciągu I półrocza 2020 roku zwiększył się zakres obsługi rozliczeniowej klientów detalicznych w banku. Na koniec czerwca 2020 roku ING Bank Śląski prowadził 3,2 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych klientów detalicznych (+3,9% od początku roku), w przeważającej części (84%) są to konta Direct" - czytamy w sprawozdaniu.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem