Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy spółki - tj. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty [...], AAW III [...] oraz AAW X [...] -zgłoszonym w dniu 13 lipca 2020 r.[...] postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji spółki, tj. 36 343 344 [...] akcji zwykłych na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,95 zł każda i łącznej wartości nominalnej 34 526 176,80 zł" - czytamy w treści uchwały walnego.

Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, a ich wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez zarząd GPW, podsumowano.

Na początku lipca br. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 7 lipca 2020 r. - w efekcie fundusz (wraz z podmiotami zależnymi) osiągnął 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem