Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym trafi 100 mln zł z funduszy europejskich w ramach programu Szybka Ścieżka ?Agrotech", poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji oraz produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

"Fundusze europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie służące do jej wytwarzania" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności polskiego rolnictwa w najbliższych latach decydować ma ? w ocenie ekspertów - jego poziom technologiczny. Ponadto upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów.

Szansę na otrzymanie grantu mają rozwiązania innowacyjne, co najmniej na poziomie krajowym, które będą mogły być później wdrożone. Zgodnie z wytycznymi, aby dany projekt uzyskał dofinansowanie musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym - poza województwem mazowieckim. Nabór przeprowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

"W latach 2016-2019 NCBR wspierało rozwój nauk rolniczych i transfer wyników prac naukowców głównie w takich obszarach, jak produkcja i przetwórstwo żywności, weterynaria i hodowla zwierząt czy produkcja pasz i nawozów. Znacznie mniej projektów dotyczyło digitalizacji rolnictwa, zaawansowanej automatyki i robotyki czy rozwiązań smart fields. Szybka Ścieżka Agrotech ma stymulować projekty B+R właśnie w takich nowatorskich obszarach" - tłumaczy dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Projekty, ubiegające się o dofinansowanie powinny wpisywać się w co najmniej jeden z następujących obszarów:

* automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie

* mechanizacja w rolnictwie

* aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie

* rolnictwo precyzyjne (smart fields)

* zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza

* bioenergia i biomateriały

Wsparcie będzie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowanie jest przyznawane przy minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych dla MŚP na poziomie 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów - 2 mln zł. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść do 80% tych kosztów.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem