Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 5,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I-II kw. 2020 r. wobec 4,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,34 mln zł wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4,59 mln zł wobec 5,85 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,62 mln zł w I- II kw. 2020 r. wobec 26,57 mln zł rok wcześniej.

"Łączne aktywa pod zarządzaniem na koniec czerwca 2020 r. wynosiły 2 288 mln zł i były niższe w porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a największe napływy netto Quercus Obligacji Skarbowych +141 mln zł. Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów, która była równa 24,4 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 26,3 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami nie została ujęta w przychodach" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W pierwszym półroczu 2020 r. łączne przychody z tytułu zarządzania funduszami Quercus wyniosły 24 432 tys. zł, a z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych 184 tys. zł. Źródłem największych przychodów były subfundusze Quercus Ochrony Kapitału, Quercus Agresywny i Quercus Multistrategy FIZ, głównie dzięki dużej wartości zgromadzonych aktywów, zaznaczono.

Spółka podała, że potencjalna (nie ujęta jeszcze w wynikach) opłata zmienna (success fee) wyniosła 5,4 mln zł. Quercus TFI posiadało też rekordowo wysoki kapitał własny w wysokości 67,1 mln zł na koniec czerwca br.

"Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych. Poprawiliśmy zysk przy niższej bazie aktywów pod zarządzaniem (koronawirusowy krach w marcu br.). Od maja aktywa pod zarządzaniem zaczęły znowu rosnąć, czemu sprzyja praktycznie zerowe oprocentowanie depozytów bankowych. Zwracamy także uwagę, że dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym, potencjalna opłata zmienna wyniosła 5,3 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku. Różnica pomiędzy zyskiem raportowanym a zyskiem bez zdarzeń jednorazowych wynika z rozwiązania części rezerwy na ekspozycję na obligacje GetBack S.A., która miała wpływ w wysokości +1,0 mln zł na zysk raportowany" - powiedział wiceprezes Quercus TFI Piotr Płuska, cytowany w komunikacie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.