Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Enea utworzyła odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisów związanych z pożyczką i zobowiązaniem Enei względem Energi do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., podała Enea. Odpisy spowodują zmniejszenie zysku netto spółki o ok. 674 mln zł oraz zysku netto jej grupy kapitałowej o ok. 779 mln zł, podano także.

"W związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2020 roku, spółka zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Enea Wytwarzanie) w szacunkowej wartości ok. 318 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea Wytwarzanie w szacunkowej wartości ok. 523 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku, co jest związane z zakończeniem 11 sierpnia 2020 roku testów na utratę wartości majątku trwałego obejmującego m.in. udziały w Enea Wytwarzanie" - czytamy w komunikacie.

Ponadto, po dokonaniu 11 sierpnia 2020 roku oceny wpływu decyzji o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej - Elektrowni Ostrołęka C z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe, spółka zidentyfikowała konieczność:

- dokonania odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enea względem Energa S.A. do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. wynikającymi z umów pożyczek zawartych w dniu 30 września 2019 roku oraz w dniu 23 grudnia 2019 roku. Odpis aktualizacyjny obejmie pozostałą, nieobjętą do tej pory odpisem aktualizującym, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2020, wartość pożyczek wraz z odsetkami udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., i wyniesie ok. 137 mln zł w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku.

- utworzenia w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku rezerwy w kwocie ok. 219 mln zł na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz Energa S.A., której poziom odzwierciedla możliwe, szacowane na dzień utworzenia rezerwy kwoty finansowania Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. dla celów rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu realizowanego przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o., podano także.

"Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 674 mln zł. Powyższe zdarzenia wpłyną na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy, podkreślono w materiale.

Spółka wskazała też, że wysokość wskazanych odpisów i rezerwy ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a ich ostateczna wartość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych za I półrocze 2020 roku.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.