Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 76,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 500,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 249,4 mln zł wobec 658,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 245,5 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 7 662 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 1 388 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 673 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 341,3 mln zł w porównaniu z 14 403 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa Lotos wygenerowała wynik operacyjny powiększony o amortyzację i oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (tzw. oczyszczona EBITDA wg LIFO) na poziomie 722,6 mln zł wobec 1 415,3 mln zł w I półroczu 2019 roku (spadek o 48,9%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Obniżenie wyniku nastąpiło w warunkach znaczącego pogorszenia się notowań cen ropy i gazu ziemnego oraz niższych marż wszystkich produktów rafineryjnych, podkreślono.

W I półroczu 2020 roku wynik operacyjny był ujemny i wyniósł -744,4 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej. Uwzględniał on przede wszystkim nietypowe zdarzenia:

- odpis aktualizujący nakłady związane ze złożem Yme na poziomie 353,4 mln zł,

- odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożami Utgard w wysokości 108,9 mln zł,

- odpisy z tytułu utraty wartości aktywów na złożach B3 na poziomie 118,3 mln zł,

- odpisy z tytułu utraty wartości aktywów na złożach B8 na poziomie 135 mln zł,

- odpis z tytułu utraty wartości aktywów związanych ze złożami litewskimi 19,2 mln zł,

- odpis aktualizujący wartość stacji paliw w kwocie 8,6 mln zł, zaznaczono.

"Spadek konsumpcji paliw w efekcie pandemii spowodował, że część rafinerii znalazła się w trudnej sytuacji finansowej - analitycy oczekują reorganizacji sektora rafineryjnego w Europie z powodu nadmiernych mocy produkcyjnych w stosunku do zapotrzebowania rynkowego i starej infrastruktury produkcyjnej. W ocenie Wood Mackenzie, w Europie zdolności produkcyjne mogą zostać zmniejszone o 9% w latach 2022-2023" - czytamy dalej.

W Polsce zmniejszeniu uległo zapotrzebowanie na paliwa, w tym szczególnie w kwietniu na benzyny motorowe i olej napędowy w kanale detalicznym, tj. na stacjach paliw. Niższą skalę spadku popytu zaobserwowano w przypadku oleju napędowego, wykorzystywanego w transporcie. W kwietniu 2020 roku konsumpcja paliw spadła o 23,7% (benzyna -37,5%, olej napędowy -20,1%, lekki olej opałowy -8,4%). W tym miesiącu krajowa produkcja benzyn spadła o 22%, a oleju napędowego o 4%. Grupa Lotos zanotowała spadek produkcji benzyn o 3% i wzrost produkcji oleju napędowego o 8% w stosunku do roku poprzedniego, jednocześnie zmniejszając produkcję lekkiego oleju opałowego o 17%. Przyczyną spadku były ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią Covid-19, wynika także ze sprawozdania.

Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Lotos dysponowała łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P (ang. proved and probable) na poziomie 77,3 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

W segmencie wydobywczym w I półroczu 2020 roku dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło 22 178 boe dziennie, co stanowiło przyrost o 12,6% w stosunku do I półrocza 2020 roku. Przychody segmentu wydobywczego wyniosły 542,5 mln zł, czyli spadły o 75,6 mln zł w porównaniu z I półroczem 2019 roku. Wynikało to przede wszystkim ze spadku notowań gazu ziemnego (-53,6%) i ropy Brent dtd (-38,6%) na rynkach światowych. Znaczny spadek cen węglowodorów spowodował spadek oczyszczonego wyniku EBITDA LIFO o 153,3 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem do poziomu 230,6 mln zł, podano.

Przychody segmentu produkcji i handlu wyniosły 10 038,7 mln zł i były o 28,4% niższe niż w tym samym okresie 2019 roku. Spadek ten był głównie efektem niższej średniej ceny sprzedaży netto o 27,5% oraz spadku wolumenu sprzedaży segmentu o 1,2%. Średnia cena sprzedaży wynosiła 1 818 zł/t i była o 690 zł/t niższa niż w półroczu 2019 roku. Główną ich część stanowiły przychody ze sprzedaży olejów napędowych. Wyniosły one 5 869,8 mln zł i były o 22,4% niższe niż w poprzednim okresie 2019 roku. Istotną rolę w strukturze przychodów segmentu odgrywały także wpływy z tytułu sprzedaży benzyn. Ukształtowały się one na poziomie 1 443,9 mln zł, przy czym ich wartość była o 29,6% niższa w porównaniu z I półroczem 2019 roku. Wynik EBITDA LIFO oczyszczony z wpływu zdarzeń nietypowych wyniósł 505,3 mln zł.

W I połowie 2020 roku rafineria wykorzystała swoje moce produkcyjne w 98%, przerabiając 5,1 mln ton ropy, w porównaniu do 5,4 mln ton rok wcześniej. W tym okresie grupa sprzedała 3,7 mln ton paliw, tyle samo co rok wcześniej, poinformowano.

W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa Lotos poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 398 mln zł, o 23% niższe niż w porównywalnym okresie 2019 roku, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 985,4 mln zł wobec 686,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem