Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowy w upadłości w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego podpisała z Mostostalem Zabrze niewiążący list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży przez Elektrobudowę na rzecz potencjalnego inwestora 100% udziałów Energotestu, podała Elektrobudowa.

"Zgodnie z zawartym listem intencyjnym Mostostal Zabrze wyraził intencję nabycia 100% udziałów Energotest w ramach postępowania upadłościowego spółki po uzgodnieniu warunków finansowych potencjalnej transakcji oraz po spełnieniu się warunków nabycia tych udziałów tj.: satysfakcjonujące dla potencjalnego inwestora przeprowadzenie finansowego, prawnego, podatkowego oraz technicznego badania spółki oraz uzyskanie przez Mostostal Zabrze zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bezwarunkową koncentrację" - czytamy w komunikacie.

Intencją Mostostalu Zabrze jest zawarcie umowy sprzedaży udziałów do 30 czerwca 2021 r., natomiast w zależności od przebiegu postępowania przed UOKiK oraz postępowania upadłościowego spółki potencjalny inwestor dopuszcza przesunięcie tego terminu do końca grudnia 2021 r. Jednocześnie zgodnie z zapisami list intencyjny wygasa z upływem 30 czerwca 2021 r., chyba że strony przedłużą jego obowiązywanie, podkreślono.

W osobnym komunikacie Mostostal Zabrze wskazał, że celem planowanego przejęcia kontroli nad Energotestem jest osiągnięcie efektu synergii poprzez ograniczenie ryzyka dzięki przejęciu większej kontroli nad projektami realizowanymi przez grupę kapitałową. Obecnie bowiem możliwe do zrealizowania przez Energotest usługi elektroinstalacyjne w kontraktach realizowanych przez grupę podlegają zlecaniu do podwykonawców.

"Powyższe działania stanowią element przyjętej strategii na lata 2020-2022, w ramach której podjęto decyzję o budowie kompetencji w zakresie wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych m.in. na bazie usług świadczonych przez nowo utworzoną spółkę Mostostal Zabrze Elektro sp. z o.o. i ewentualnie przejmowane podmioty. Istotnym założeniem przyjętej na kolejne lata strategii jest bowiem również akwizycja oraz przejmowanie zespołów innych firm, których zakres działań jest zgodny z założeniami tej strategii i stanowi uzupełnienie oferty grupy" - wskazano również w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.