Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH wzrósł o 18 pkt kw/kw i wyniósł -18,3 pkt w III kw. 2020 r., zaś w ujęciu rocznym spadł o 30 pkt, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Biorąc pod uwagę prognozy sprzed trzech miesięcy, obserwowana poprawa jest poniżej oczekiwań i według obecnych prognoz sytuacja w następnych miesiącach może ulec pogorszeniu, podano także.

"Wyniki badania z obecnego kwartału są pod wieloma względami porównywalne z okresem dekoniunktury w budownictwie w latach 2001-2002 (kryzys związany z sektorem informatycznym, potocznie: bańka internetowa) oraz (kryzys zadłużeniowy strefy euro). W bieżącym kwartale ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie przyjmuje wartość -18,3, jedną z najniższych od początku tego badania w 1994 roku. Na podobnie niskim poziomie był tylko w latach 2001-2002 oraz 2012-2013. W porównaniu z II kwartałem bieżącego roku obecny wskaźnik jest wyższy o 18 pkt, lecz w porównaniu z III kwartałem 2019 roku jest niższy niemal o 30 punktów" - czytamy w komunikacie.

Sytuacja firm prywatnych jest gorsza od przedsiębiorstw publicznych - wskaźniki koniunktury sektora prywatnego i publicznego są równe odpowiednio -20,2 oraz -10,4, podkreślił Instytut.

"Po raz pierwszy od 1995 roku saldo produkcji budownictwa w III kwartale jest ujemne i równe -3,2. Obecne saldo produkcji jest prawie o 29 pkt mniejsze niż w III kwartale przed rokiem, choć o 34 pkt większe niż w II kwartale bieżącego roku. Istotny spadek w stosunku do III kwartału 2019 obserwujemy również w podziale na sektor prywatny i publiczny (-29,8 pkt oraz -27,3 pkt, odpowiednio)" - czytamy dalej.

W stosunku do poprzedniego kwartału ocena własnej sytuacji finansowej zakładów budowlanych uległa poprawie.

Obecne saldo w ujęciu ogółem jest równe -14,8 wobec -50,5 w II kwartale. Dodatnie salda obserwowane są tylko w grupach zakładów zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (10,5) oraz dużych zakładów zatrudniających powyżej 100 osób (1,1). Najgorzej oceniają swą sytuację finansową firmy z sektora prywatnego, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa (-42,6), wskazano także w raporcie.

Obecne saldo ocen ogólnej sytuacji gospodarczej jest ujemne i wynosi -54,8, jest więc większe o 27 pkt niż w poprzednim kwartale, lecz mniejsze o ponad 56 pkt niż w III kwartale rok temu.

"Saldo ocen budownictwa w ujęciu ogółem wynosi -48,3. Zmiana in plus w stosunku do poprzedniego kwartału wynosi 15 pkt, jednak w stosunku do III kwartału ubiegłego roku spadek przekracza 40 pkt. Podobnie jak oceny całej gospodarki, również oceny budownictwa są zbliżone do tych odnotowanych dla okresów głębokiego kryzysu w latach 2001-2002 i 2012-2013" - podsumował Instytut.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem