Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Master Pharm ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszone 28 lipca 2020 r. przez Max Welt Holdings LP, Master Pharm, P. Klitę i R. Biskupa jest zgodne z interesem spółki, także w zakresie wycofania akcji z obrotu na GPW, podał Master Pharm. Również cena zaproponowana w wezwaniu - 4,2 zł za akcję - została uznana za godziwą.

"Wzywający Max Welt jest wieloletnim głównym akcjonariuszem spółki wspierającym jej rozwój pod względem strategicznym i operacyjnym, a także podmiotem w 100% zależnym od prezesa zarządu spółki, pana Jacka Franasika. Zgodnie z treścią wezwania, wzywający traktują akcje spółki jako długoterminową inwestycję strategiczną i ich zamiarem jest kontynuowanie przez spółkę działalności zgodnie z jej obecnym profilem działalności. Spółka nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w stosunku do dotychczasowej działalności Master Pharm po przeprowadzeniu wezwania. W opinii zarządu spółki przeprowadzenie wezwania i docelowe wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym ułatwią realizację długoterminowych celów biznesowych Master Pharm i są zgodne z interesem spółki" - czytamy w stanowisku zarządu.

Ponadto, w ocenie zarządu spółki, przeprowadzenie wezwania i realizacja celów wzywających nie wpłynie negatywnie na zatrudnienie w spółce, a także nie będzie miała wpływu na ewentualną zmianę lokalizacji działalności spółki, dodano.

"W oparciu w szczególności o wnioski zawarte w opinii [zewnętrznego podmiotu], w ocenie zarządu spółki cena w wezwaniu w wysokości 4,2 zł za jedną akcję spółki znajduje się w przedziale wartości godziwej akcji spółki. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w opinii, wpływ na perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Master Pharm ma szereg czynników gospodarczych, w tym związanych epidemią COVID-19 oraz z wychodzeniem przez poszczególne sektory gospodarki oraz kraje ze spowolnienia gospodarczego nią spowodowanego, a których nie da się na moment wydania opinii wiarygodnie oszacować, szczególnie w zakresie wpływu na rynek, na którym spółka działa" - czytamy także.

28 lipca 2020 r. wzywający ogłosili wezwanie do sprzedaży 7 028 494 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających łącznie do 7 028 494 głosów na walnym zgromadzeniu. Podmiotami nabywającymi będą Max Welt i Master Pharm S.A., w ten sposób, że spółka nabędzie do 4 300 000 akcji, a Max Welt nabędzie do 2 728 494 akcji.

Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w którym będą posiadać 21 500 000 akcji (tj. wszystkie akcje spółki).

Wzywający zamierzają podjąć działania w celu doprowadzenia do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w przypadku nabycia przez wystarczającej liczby akcji, pozwalających na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, przypomniano.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.