Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w III kwartale projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającej uproszczenia w rozliczaniu podatku, zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym oraz szereg rozwiązań doprecyzowujących i upraszczających, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

"Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT, pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT.[?] . Celem przeprowadzonego audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników" ? napisano w uzasadnieniu.

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Finansów, planowane zmiany mają objąć obszar fakturowania (rezygnację z obowiązku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę). Podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.

Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury)

Wprowadzone mają zostać ułatwienia dla eksporterów dla zastosowania stawki 0%. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do Rosji jest zaliczkowanych), a czas wywozu wynosi 2 miesiące. MF chce wydłużyć ten czas do 6 miesięcy, co - w ocenie resortu - ma poprawić sytuację eksporterów.

Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik np. świadczy usługę budowlaną B2B obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT.

MF chce też wydłużyć termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego.

Najważniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów (MF) obejmują:

I. Pakiet zmian upraszczających Slim [akronim od słów simple local i modern] VAT:

- wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy.

- wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.

- spójne kursy walut - dodanie możliwości przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał);

- wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży;

- podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł;

- rezygnacja z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus;

- wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę (w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania).

II. Pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym:

- zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS, wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa, umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

? dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności, wprowadzenie zasady niewydania WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego;

- zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą z 9 sierpnia 2019 r. ? w zakresie definicji rolnika ryczałtowego;

- wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej;

- doprecyzowanie grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) (ze względu na zmianę klasyfikacji z 2008 na tę z 2015 r.)

- doprecyzowanie, że ze zwolnienia podmiotowego w VAT wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli.

III. Zmiany w zakresie Tax Free ? wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE

- propozycja, aby procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE, była realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, które byłyby podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo ? Celnych (PUESC);

- propozycja wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym.

IV. Zmiany w ustawie Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy proponuje się:

- zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia "rachunek techniczny";

- wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem