Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 4 sp. k. - spółka zależna Ronson Development - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie w dzielnicy Wola o powierzchni około 1,6 tys. m2, celem realizowania projektu deweloperskiego, podała spółka. Całkowita cena za nieruchomość przewidywana jest na nie więcej niż 22 mln zł.

Nestmedic rozpoczął działania mające na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform crowdfundingowych działających na rynku niemieckim (Companisto, Seedrs, Seedmatch itp.), podała spółka. Zarząd oczekuje, że spółka pozyska w ten sposób finansowanie wysokości ok. 1 mln euro.

Ponad 90% zakontraktowanego na 2020 rok węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy PGE będzie pochodziło z Polski, podała spółka. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu.

PKN Orlen uruchomił stację w formacie drive-through o nazwie Orlen Drive, który pozwala skorzystać z oferty bez konieczności wysiadania z samochodu - w Miejscu Obsługi Podróżnych Wisznia, przy trasie ekspresowej S5, na odcinku Wrocław-Poznań, podała spółka. Koncern planuje otwarcie dwóch kolejnych tego typu stacji w Warszawie i Wrocławiu w połowie 2021 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy na znaczące ożywienie na rynku IPO oraz większą aktywność spółek w zakresie SPO w drugiej połowie roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zamierza do końca roku wprowadzić na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii (TGE) kolejny produkt - kukurydzę i podtrzymać zawieszenie opłat na tym rynku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) będzie rekomendował wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok wobec 2,4 zł na dywidendy na akcję z zysku za 2019 r., poinformował prezes Marek Dietl.

Klabater przesunął daty premier gier "The Moonshiners" oraz "Animal Planet" na 2021 rok, poinformował członek zarządu Michał Gembicki.

InteliWISE analizuje rynek pod kątem akwizycji, skupia się na ciekawych dostawcach sztucznej inteligencji dla biznesu, którzy uzupełniliby ofertę grupy, poinformował ISBtech prezes Marcin Strzałkowski.

Forever Entertainment odnotowało 9,8 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bloober Team odnotował 5,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 92 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - kurator Idea Banku - wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money (IM) oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez Idea Bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert (obecnie Idea Money), podał Idea Bank.

Serinus Energy odnotował 12,47 mln USD skonsolidowanej straty netto w I połowie 2020 wobec 4,21 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień-czerwiec 2020) wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 7,9 mln zł w porównaniu z 4,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Nicklas Lindberg został powołany na prezesa Echo Investment kolejnej kadencji, zaś Maciej Droozd i Artur Langner na wiceprezesów, podała spółka.

Agora odnotowała 41,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. przy przychodach w wysokości 129,5 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W I połowie roku - według szacunków - spółka odnotowała skonsolidowaną stratę netto wysokości 88,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 419,1 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 42,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2 mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej zamknięcia do 31 grudnia, w związku z czym strony chcą uzgodnić warunki i zawrzeć warunkową umowę nabycia pakietu wierzytelności (umowa SPA) do 30 września 2020 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem