Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Sejm poparł w piątek wieczorem utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który ma umożliwić zwrot środków klientom biur podróży za niewykorzystane wycieczki ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią zamrożenie branży turystycznej.

Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych głosowało 430 posłów, nikt nie był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja, której projekt stanowił przedłożenie poselskie (grupy posłów PiS) zakłada także dodatkowe świadczenia postojowe dla pilotów, organizatorów wycieczek oraz imprez oraz zwolnienie ze składki na ubezpieczenie społeczne przez trzy miesiące.

Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

Jak wynika z uzasadnienia do końca czerwca 2020 r. niecałe 30% podróżnych, którzy odstąpili od umów lub którym umowy rozwiązano zdecydowało się na przyjęcie vouchera (ok. 100 tys.)

Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Weryfikacja wniosków ma następować w ciągu 30 dni, a w przypadkach bardziej skomplikowanych - do 4 miesięcy. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wniosku ma dokonać wypłaty na rzecz podróżnych.

Zgodnie z nowelizacją, środki z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 r. I mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ocenie wnioskodawców, dotychczas nie dokonano zwrotów z ok. 200 tys. umów, średnia kwota wypłaty to ok. 3 tys. zł. Liczbę klientów potencjalnie zainteresowanych zwrotem środków oszacowano na 100 tys.

"Koszty wskazanego rozwiązania powinno się rozpatrywać jako koszty finansowe związane z przekazaniem na okres do 6 lat kwoty 300 mln zł. Pomoc będzie udzielana do wyczerpania zgromadzonych środków w wysokości 300 mln zł" - podano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.