Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Seria obniżek stóp procentowych skłoniła klientów do poszukiwania alternatywnych sposobów na zadowalające stopy zwrotu - stąd wzrost napływów nowych środków do funduszy inwestycyjnych, które w kolejnych miesiącach mogą utrzymać się na poziomie kilku miliardów złotych miesięcznie, uważa zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Mateusz Roda.

"Napływ, który w lipcu wyniósł 3,9 mld zł - z czego większość trafiła do funduszy dłużnych - może się utrzymać na takim poziomie, choć może nie w każdym miesiącu. Cały czas jednak spodziewam się pozytywnej dynamiki. Jest szansa na kilka miliardów złotych miesięcznie" - powiedział Roda w rozmowie z ISBnews.

Analizy.pl podały kilka dni temu, że w lipcu br. klienci wpłacili do funduszy rynku kapitałowego 3,9 mld zł i była to najwyższa wartość miesięcznych napływów od 13 lat.

"Ogólnie przez ostatnie trzy miesiące napływy do TFI wyniosły ok. 8 mld zł. Ta pozytywna tendencja może wynikać z tego, że po obcięciu stóp przez NBP, banki nie są w stanie zaoferować stóp zwrotu powyżej zera, dlatego klienci poszukują wyższych stóp zwrotu w alternatywnych instrumentach i część z nich wraca do funduszy dłużnych" - skomentował Roda.

Według niego, klienci będą nadal szukać wyższych stóp zwrotu i będą zwracać uwagę na fundusze inwestycyjne, w szczególności dłużne, odchodząc od depozytów bankowych. Dotyczy to w szczególności klientów korporacyjnych, którzy potrzebują alternatywnych form alokacji kapitału, a w większości nie mogą sobie pozwolić na bardziej ryzykowne fundusze korporacyjne czy akcyjne - będą więc kierowali się do funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych.

"Po obniżkach stóp procentowych banki będą poszukiwały dodatkowych przychodów. Jest zrozumiałe, że będą wprowadzać opłaty za prowadzenie rachunków, co szczególnie uderzy w korporacje i stopy zwrotu byłyby ujemne, a na rynku funduszy zawsze jest szansa na stopy zwrotu powyżej zera. Najlepsze stopy zwrotu w tym roku mamy w grupie funduszy skarbowych długoterminowych - według Analiz.pl, mediana kształtowała się w ubiegłym tygodniu około 4,5%. Wynika to głównie z tego, że po obniżkach stóp rentowności skokowo spadły i można było w krótkim czasie bardzo dobrze zarobić na obligacjach" - wskazał zarządzający.

Przypomniał, że w marcu również obligacje znalazły się pod presją, kiedy w reakcji na lockdown i nadchodzącą recesję rozpoczęły się znaczące emisje obligacji na finansowanie wsparcia dla całych gospodarek. Jednak tu z pomocą przyszły banki centralne, które zadeklarowały "sowite pakiety" skupu aktywów.

"Był to bodziec dla uczestników rynku do inwestycji w obligacje. Głównym beneficjentem były obligacje skarbowe o dłuższej zapadalności - zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Od marca najwięcej zyskały obligacje tych krajów, w których najbardziej obawiano się wtedy o sfinansowanie potrzeb pożyczkowych. W Polsce beneficjentem były też obligacje stałokuponowe o krótkim terminie zapadalności ze względu na skokowe ścięcie stóp procentowych do niemal zera" - powiedział Roda.

Zwrócił też uwagę, że pomimo niskich już obecnie rentowności kuponów w obligacjach zmiennokuponowych, wciąż są szanse na dodatnie stopy zwrotu, ponieważ zarządzający mogą sięgać do rynków zagranicznych, korzystać z lewarowania oraz obligacji innych niż skarbowe.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem