Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Podniesienie płacy minimalnej w roku przyszłym do 2,8 tys. zł to dla dużych firm koszt 826,2 mln zł, dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw - ponad 3,039 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, został przekazany do konsultacji społecznych. Pracodawcy i związki zawodowe mogą zgłaszać uwagi do 26 sierpnia.

"Ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego do poziomu 2800 zł jest obecnie utrudniona w związku z epidemią COVID-19. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia w 2021 r. prezentowane przez ekspertów krajowych i międzynarodowych wskazują na to, że efekt epidemii będzie odczuwalny przede wszystkim w 2020 r., zaś w 2021 r. sytuacja powinna się ustabilizować lub poprawić" - podano w uzasadnieniu. Zaznaczono jednak, że "nie istnieją wiarygodne wyniki badań, które w jednoznaczny sposób pozwalałyby szacować wpływ zmiany poziomu płacy minimalnej na rynek pracy".

Rozporządzenie ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 na poziomie 2, 8 tys. zł i minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych na poziomie 18,3 zł.

Podstawą do wydania rozporządzenia jest nowelizacja ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z przepisami nowelizacji jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w roku następnym, Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 września.

30 lipca br. Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego podwyższenie od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2 600 zł (obowiązującej w 2020 r.) do kwoty 2 800 zł, tj. o 7,7% oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych z kwoty 17 zł (obowiązującej w 2020 r.) do kwoty 18,3 zł.

W terminie ustawowym na forum Rady Dialogu Społecznego nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinna wynosić co najmniej 2 716,10 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej ? 17,80 zł.

Wynagrodzenie na poziomie minimalnego otrzymuje obecnie 1,7 mln osób. Jak wynika z szacunków rozporządzenie będzie też oddziaływać na ok. 2 mln przedsiębiorców, w tym 1,8 mln mikroprzedsiębiorców.

Skutki finansowe projektowanego rozporządzenia dla sektora finansów publicznych mają - jak wynika z projektowanego rozporządzenia - wynieść w roku przyszłym 918,2 mln zł.

Zaznaczono, że dodatkowo podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2021 r. o ok. 385,76 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

z tego: - składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych (ok. 12,66 mln zł),

- składki na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (ok. 1,06 mln zł),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych (ok. 3,74 mln zł),

- wynagrodzenia za pracę skazanych (ok. 12,03 mln zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej (ok. 0,20 mln zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej (ok. 0,026 mln zł),

- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (ok. 2,44 mln zł),

- świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno-rentowymi, zdrowotnymi oraz kosztami obsługi (ok. 353,6 mln zł).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem