Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3% w lipcu 2020 r. wobec 4,1% miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 4,2% r/r.

Narodowy Bank Polski podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1%, wobec 2,3%. miesiąc wcześniej;

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w lipcu 3,4% wobec 3,5% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,3% wobec 3,5% miesiąc wcześniej.

"W lipcu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 3% r/r (o 0,3 pkt proc. w stosunku do czerwca br.). Spadek ten wynikał głównie ze spadku dynamiki cen żywności (o 1,8 pkt proc. do 3,9% r/r) na skutek spadku cen żywności nieprzetworzonej. Nieznacznie obniżyła się również dynamika cen usług (o 0,1 pkt proc. do 7,3% r/r), głównie w wyniku niższych cen turystyki zorganizowanej. Wzrosła z kolei dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z towarami akcyzowymi; o 0,3 pkt proc. do 1,7% r/r), głównie w wyniku słabszych sezonowych spadków cen odzieży i obuwia (efekt bazy), a także wzrostu cen towarów związanych z rekreacją i kulturą. Wzrosła również dynamika cen energii (o 0,8 pkt proc. do -3% r/r), głównie w wyniku rosnących cen paliw, przy jednoczesnym spadku cen taryf na gaz ziemny w wyniku zatwierdzenia nowych niższych taryf przez URE" - podał NBP.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

(ISBNews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem