Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zawierającej uproszczenia w rozliczaniu podatku oraz zmiany w zakresie zwrotu podatku podróżnym spowoduje koszt dla budżetu państwa w wys. ok. 160 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

Projekt noweli znajduje się obecnie w konsultacjach społecznych, uwagi można wnosić do 7 września. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jego przyjęcie przez rząd planowane jest na III kw. 2020 r.

Koszt dla budżetu w roku przyszłym został oszacowany na 160,65 mln zł.

Projekt zawiera szereg przepisów doprecyzowujących i upraszczających oraz ułatwień dla podatników. Zmienione mają zostać m.in. przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury).

Planowane są ułatwienia dla eksporterów wz. z zastosowaniem stawki 0%. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do Rosji jest zaliczkowanych), a czas wywozu wynosi 2 miesiące. MF chce wydłużyć ten czas do 6 miesięcy, co - w ocenie resortu - ma poprawić sytuację eksporterów. Planowane jest także wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE dot. potwierdzania wywozu towarów.

Podatnik ma mieć możliwość wyboru do VAT zasady przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. Jeżeli podatnik np. świadczy usługę budowlaną B2B obecnie stosuje dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dania przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs do rozliczenia transakcji w VAT oraz w PIT/CIT.

MF chce też wydłużyć termin do odliczenia podatku naliczonego z faktur na bieżąco do czterech miesięcy (obecnie trzy miesiące), co ma wpłynąć na ograniczenie liczby korekt VAT. Ma też pojawić się możliwość odliczenia VAT w ramach refakturowania za odsprzedaż usług noclegowych na rzecz klienta biznesowego oraz podwyższyć limit na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

"Skutek finansowy VAT w ujęciu rocznym w przypadku podwyższenia kwoty z 10 zł na 20 zł netto dla prezentów, w przypadku gdy podatnik nie prowadzi ewidencji osób, którym zostały przekazane towary wynosi ok. - 57,4 mln zł przy założeniu, że każdy podatnik VAT (czynny) przekaże w ciągu roku 20 prezentów" - podano.

Z kolei skutek budżetowy możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odprzedaży - przy założeniu, że jeśli dla pełnego odliczenia VAT z tytułu nabycia usług hotelowych skutek ten wyniósłby maksymalnie ok. 516 mln, to przyjęto założenie, że jeśli 20% stanowią refaktury usług hotelowych, wówczas dochody budżetu państwa z VAT zostałyby pomniejszone o około 103,25 mln zł w skali roku.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE ma uszczelnić system w zakresie rozliczania podatku VAT oraz ograniczyć nieprawidłowości.

Skutek budżetowy został wyliczony na podstawie danych w zakresie liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie TAX FREE w stosunku rocznym. Przy założeniu, że w kolejnych latach mniejsza liczba podmiotów niż w pierwszym roku (nowe podmioty w systemie TAX FREE) dokona zakupu kas koszt dla budżetu wyniesie 20% z kwoty 4,8 mln zł, czyli 0,96 mln zł.

Pozostałe zmiany w projekcie, w tym dotyczące: podzielonej płatności oraz przełożenia symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015, a także zmiany dotyczące m.in. rozwiązań o charakterze upraszczającym (Slim VAT) i, nie wywierają wpływu na sektor finansów publicznych, podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.