Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 5 141 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 232 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6 449 mln zł wobec 285 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7 274 mln zł wobec 962 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 282 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 8 284 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 5 920 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 333 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 21 038 mln zł w porównaniu z 22 624 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 9 352 mln zł, a zysk operacyjny 7 656 mlm zł w I poł. 2020 r. wobec odpowiednio 3 180 mln zł i 1 714 mln zł rok wcześniej.

"Mimo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa pod względem wyników mamy za sobą bardzo dobre półrocze. PGNiG osiągnęło najlepsze wyniki finansowe spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe, w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wyraźnie widać spadek kosztów pozyskania gazu poprzez zmianę formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, wskutek wygranego przez PGNiG postępowania arbitrażowego. Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy cel w postaci podnoszenia wartości grupy kapitałowej PGNiG dla akcjonariuszy" - skomentował wyniki prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w I półroczu 2020 roku wyniosły 2,12 mld zł, co oznacza spadek o 29% r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe aż o 34% niż przed rokiem ceny ropy naftowej wyrażonej w PLN i to mimo o 7% wyższego niż przed rokiem poziomu jej wydobycia. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdzie Energii za I półrocze była o 43% niższa niż przed rokiem. Na wyniki segmentu w I półroczu 2020 roku również wpłynęło zawiązanie odpisów na majątek trwały w kwocie 853 mln zł.

Segment Obrót i Magazynowanie zanotował w I półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8% r/r do poziomu 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6% do 16,9 mld m3.

"Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21%. W tym czasie o 24% do 2,19 mld m3 wzrósł wolumen importu LNG. Duży wpływ na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie miało pomniejszenie kosztów operacyjnych dotyczących pozyskania gazu ziemnego wskutek ujęcia wpływu rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku w kwocie ok. 5,69 mld zł. To efekt zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego. Ponadto dodatni wynik w różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń wyniósł ok. 300 mln zł" - czytamy dalej.

W pierwszej połowie 2020 roku wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego z I półrocza 2019 roku i wyniósł 6,19 mld m3. (mniej o 2% r/r). Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej wrosły do 2,28 mld zł (więcej o 1% r/r). EBITDA w segmencie Dystrybucji wzrosła o 5% do 1,17 mld zł.

Przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie w I półroczu 2020 roku wzrosły o 5% r/r do 1,48 mld zł.

"Przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 7% r/r do 790 mln zł przy nieznacznie niższym (o 1% r/r) wolumenie sprzedaży i wyższej taryfie. Dodatkowo, średnia miesięczna temperatura w I półroczu 2020 roku była o 0,3 stopnia C niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji spadły o w tym okresie o 6% r/r do 506 mln zł przy niższym o 11% wolumenie sprzedaży na poziomie 2,02 TWh" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 5 230 mln zł wobec 1 772 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.