Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy, zwłaszcza wykorzystujący OZE), a także zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jest on dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Celem nowelizacji rozporządzenia jest dostosowanie zasad funkcjonowania rynku bilansującego do przepisów unijnych oraz Planu Wdrażania, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu (MK). Projekt kompleksowej reformy polskiego rynku bilansującego, obejmującej m.in. oparte na zasadach rynkowych zakupy mocy bilansującej został przygotowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konsultacje nowego modelu rozpoczęły się w listopadzie 2019 r. Ze względu na pandemię COVID plan wdrożenia rynku został podzielony na etapy i ma trwać do końca 2021 roku.

W ramach pierwszego etapu reformy rynku bilansowego mają zostać spełnione wszystkie istotne wymogi prawne i regulacyjne przy uwzględnieniu obecnych ograniczeń zewnętrznych, w tym ma zostać umożliwiony m.in.:

*? aktywny udział strony popytowej (DSR) w rynku bilansującym;

*? aktywny udział jednostek wytwórczych niepodlegających centralnemu dysponowaniu w rynku bilansującym (tzw. jednostki nJWCD);

*? aktywny udział magazynów energii w rynku bilansującym;

Jednocześnie mają zostać wycofane: Interwencyjna Rezerwa Zimna (IRZ), Operacyjna Rezerwa Mocy (ORM), Gwarantowany Program Interwencyjny DSR, Praca Interwencyjna (PI).

W zakresie zmian zasad funkcjonowania rynku bilansowego projekt nowelizacji otwiera możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku dla kolejnych użytkowników systemu elektroenergetycznego, zrównuje status wytwórców, odbiorców końcowych i posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup podmiotów.

Określa nowe zasady w zakresie wyznaczania, obliczania i aktualizowania niektórych cen stosowanych w polskim modelu rynku bilansowego. Ceny te są obliczane dla każdego rodzaju aktywnego uczestnika, a tam, gdzie to było zasadne i możliwe uwzględniano specyfikę danej technologii.

Ponadto ma dostosować rozwiązania rynku bilansowego do wymogów specyficznych dla jednostek innych niż duzi wytwórcy systemowi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.