Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Wsparcie szerszego rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zwiększenie przejrzystości i uelastycznienie zasad sporządzania taryf dla przedsiębiorstw sieciowych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, który trafił do konsultacji społecznych.

Uwagi do projektu, dostępnego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, można składać przez miesiąc.

Projekt przewiduje ułatwienia dla odbiorców energii elektrycznej, operatorów na rynku elektromobilności i operatorów systemów elektroenergetycznych. Dzięki nowym przepisom ma zostać wprowadzona możliwość utworzenia odrębnej grupy taryfowej dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania.

"Projekt przewiduje ściślejsze powiązanie kosztów ponoszonych przez operatorów tych stacji z obecnym, stosunkowo małym poziomem wykorzystania infrastruktury ładowania dzięki minimalizacji udziału opłat stałych i oparciu ich o koszt, powiązane z rzeczywistym wykorzystaniem infrastruktury ładowania" - podano w uzasadnieniu.

Chodzi także o uzupełnienie przepisów dotyczących kształtowania i kalkulacji taryf operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i operatora systemu przesyłowego (OSP) o konto regulacyjne. Dzięki wprowadzeniu tego konta taryfy operatorów będą dokładniej odzwierciedlały ponoszone przez nich koszty prowadzonej działalności.

Saldo tego konta ustalane w taryfach operatorów uwzględniać będzie różnice w osiąganych przez nich przychodach w stosunku do wysokości przychodów, które były planowane na etapie sporządzania taryfy. Obecnie, po zakończeniu okresu, w którym stosowana była taryfa, pomiędzy tymi dwoma wartościami mogą powstawać różnice, które nie zależą od operatorów i które wynikają m.in. z różnicy w oszacowaniu na etapie kalkulacji taryfy planowanego wolumenu dostaw energii elektrycznej czy poziomu mocy umownej

Dodatkowo, odbiorcy zyskają możliwość otrzymywania faktur za energię elektryczną oraz informacji o rozliczeniach za dostarczoną energię w formie elektronicznej. Zmiana ta ma umożliwić szybsze otrzymanie faktur za energię elektryczną i będzie źródłem oszczędności zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców energii elektrycznej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.