Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała 11,2 mld euro pożyczek dla Polski w ramach instrumentu SURE, którego celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa, poinformowała Komisja. Do piętnastu państw, które zwróciły się o taką pomoc ma zostać przekazanych łącznie 81,4 mld euro.

"Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić miejsca pracy i źródła utrzymania. Dziś poczyniliśmy istotny krok w tym kierunku. Zaledwie cztery miesiące po tym, jak zaproponowałam utworzenie SURE, Komisja proponuje przeznaczenie 81,4 mld euro w ramach tego instrumentu na ochronę miejsc pracy i pracowników dotkniętych pandemią koronawirusa w całej UE" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę wsparcie zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek na korzystnych warunkach. Będą mogły z nich zostać pokryte koszty zmniejszenia wymiaru czasu pracy w trakcie pandemii czy inne środki, wprowadzone jako reakcja na pandemię, zwłaszcza wśród osób, prowadzących dzialałność na własny rachunek.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi, które zwróciły się o wsparcie, i po dokonaniu oceny ich wniosków Komisja zaproponowała Radzie Europejskiej następujący podział środków:

W ramach instrumentu SURE wszystkie państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie finansowe w łącznej wysokości do 100 mld euro. Przedstawione Radzie przez Komisję wnioski w sprawie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego opiewają na łączną kwotę 81,4 mld euro i obejmują 15 państw członkowskich. Portugalia i Węgry złożyły już formalne wnioski, które są już poddawane ocenie. Komisja zakłada, że wkrótce zostanie przedstawiony wniosek ws. udzielenia wsparcia Portugalii i Węgrom. Pozostałe państwa członkowskie wnioski te mogą złożyć.

Pożyczki udzielane państwu członkowskiemu w ramach instrumentu SURE będą wsparte systemem dobrowolnych gwarancji ze strony państw członkowskich. Komisja spodziewa się, że państwa członkowskie niedługo zakończą proces finalizacji umów gwarancyjnych.

W ramach odpowiedzi na pandemię koronawirusa w kwietniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie instrumentu SURE. Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające SURE 19 maja 2020 r.

Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji ma odpowiadać jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.