Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Enea wypracowała 8 949 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 822 mln zł zysku EBITDA w I połowie br. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 99 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Po przeanalizowaniu wyników finansowych za I połowę 2020 roku, oraz uwzględniając dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na metryki biznesu, zarząd Legimi podjął uchwałę aktualizującą prognozę finansową na rok 2020. Zakłada ona m.in. wzrost sprzedaży o 21%, przy wzroście kosztów o 26% oraz spadek zysku netto o 9% - do 2,33 mln zł, podała spółka.

Ewaluacja nowego testu diagnostycznego Allplex? SARS CoV2 & RV Essential, umożliwiającego diagnostykę wirusa SARS-CoV-2 oraz 17 innych wirusów oddechowych w jednym protokole laboratoryjnym została zakończona, podał GenXone. Zakończona ewaluacja umożliwi spółce wprowadzenie przedmiotowego testu do oferty i rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej, co nastąpi na początku września br.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Polwaksu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja.

Rada nadzorcza R22 powołała do zarządu Jakuba Dwernickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Roberta Stasika na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

R22 zdecydowało o wypłacie zaliczkowej dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję, podała spółka.

GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę, podał wzywający.

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali na walnym zgromadzeniu, by zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26,12 mln zł pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, wynika z podjętych uchwał.

Markę Orlen znało 92% kierowców ankietowanych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w czerwcu br. wobec 91% takich deklaracji składanych w ubiegłorocznym badaniu, podał Instytut w raporcie "Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce. II edycja", którego PKN Orlen jest partnerem. Kolejne miejsca wśród najbardziej rozpoznawalnych sieci stacji paliw zajęły Lotos (70%), BP (67%), Shell (66%) i Circle K (51%).

7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch.

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 45 mln zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję, podała spółka.

Ten Square Games prowadzi rozmowy z podmiotami, które docelowo chciałby przejąć i skupia się przede wszystkim na rynku europejskim, poinformował prezes Maciej Zużałek.

Ten Square Games planuje dla trzech nowych gier, które znajdą się w tzw. globalnym testowaniu, łączny budżet marketingowy na poziomie 1,5 mln USD w pierwszym miesiącu, poinformował prezes Maciej Zużałek.

Bank Handlowy liczy, że druga połowa roku przyniesie lekki wzrost wolumenu kredytów klientów indywidualnych, które w I połowie br. pozostały na niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym, poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 56,3 mln zł, tj. 4,08 zł na akcję z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Comarch wdrożył rozwiązania lojalnościowo-marketingowe w Costa Coffee, podała spółka. Strony rozmawiają o możliwości wdrożenia najnowszych mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym.

Eurocash spodziewa się kontynuować kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży w segmencie hurtowym w najbliższych kwartałach, zaś w segmencie detalicznym oczekuje dalszej stabilizacji sprzedaży, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł.

FBSerwis z Grupy Budimeksu miał 277 mln zł przychodów (+23,6% r/r), 58,1 mln zł EBITDA (+31,8%) oraz 24 mln zł zysku netto (+132,8%) w I połowie 2020 r., podała spółka.

Usługa Santander Open powstała we współpracy z platformą banqUP pozwala na dostęp do rachunków z pięciu polskich banków z poziomu strony lub aplikacji mobilnej Santander Bank Polska, podał polsko-belgijski fintech. Testowany jest także szósty bank.

Mostostal Zabrze złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Energotest, podał Urząd. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi przez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

Janusz Zalewski zrezygnował, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, z pełnienia funkcji wiceprezesa i członka zarządu Dom Development, podała spółka.

Work Service oraz Gi Group zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service, podała spółka. Gi Group zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki Polyslash na rynku NewConnect na czwartek, 27 sierpnia, podała spółka.

Gra "KIDS: Animal Colouring" od premiery na platformie Nintendo Switch 20 sierpnia wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games.

Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną Ssangyong Polska - spółce zależnej z grupy British Automotive Holding (BAH), poinformowało BAH. Z związku z tym BAH zapowiedziało utworzenie odpisu aktualizującego wartości udziałów w spółce Ssangyong Polska na poziomie 1,08 mln zł.

Games Operators podpisał z Console Labs umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki portu oraz wydanie gry o nazwie "Radio Commander" na platformy Xbox One, Playstation 4 oraz Nintendo Switch, podała spółka.

CI Games przeprowadzi emisję do 21 mln akcji, przy cenie minimalnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 1,2 zł, podała spółka. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków przede wszystkim od inwestorów profesjonalnych. Minimalny wartość zapisu wynosi 0,5 mln zł. Pierwszeństwo w składaniu zapisów będą mieli akcjonariusze, którzy posiadają co najmniej 0,25% akcji CI Games.

Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie aneksów do umów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach, podała spółka.

Zarząd PKP Cargo powołał Piotra Wąsatego na członka zarządu ds. handlowych PKP Cargo, poinformowała spółka. Wąsaty swoje obowiązki obejmie 1 września br.

Ten Square Games (TSG) odnotowało 60,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 23,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot odnotował 18,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development odnotował 79,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 31,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex odnotował 88,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 43,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 89,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 133,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa WP odnotowała 7,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotowało 41,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 47,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem