Inwestor Sylwester Cacek obejmie w ofercie prywatnej 6 mln akcji spółki odzieżowej Redan po 2,5 zł za sztukę, zdecydowało zwyczajne walne zgromadzenie - zwołane po przerwie w obradach - podejmując uchwałę o nowej emisji, wynika z komunikatu spółki.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20.938.020 zł do kwoty 26.938.020 zł, w drodze oferty prywatnej akcji serii R w ilości 6.000.000 szt. o wartości nominalnej 1 zł każda. [ ] Nowe akcje serii R będą wydawane za cenę emisyjną 2,50 zł za jedną akcję" - czytamy w przyjętej uchwale. Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne, które wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

WZ zdecydowało o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. "Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii R jest pożądane i leży w interesie spółki, gdyż wzmocni pozycję Redan na rynku i pozwoli na zwiększenie dynamiki rozwoju. Wyłączenie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych. To zaś zwiększy także wiarygodność spółki i pozwoli na akumulację kapitału" - czytamy w opinii zarządu.

Zarząd podkreślił, że obecna sytuacja na detalicznym rynku odzieżowym otwiera przed Redanem możliwość przyśpieszonego rozwoju. "Zwalniające się lokale w centrach handlowych pozwalają na szybszy i realizowany mniejszymi nakładami wzrost sieci dystrybucji. Z drugiej strony dynamicznie zwiększa się sprzedaż sieci Textilmarket. Powoduje to rosnące zapotrzebowanie na finansowanie tych działań, zarówno po stronie kapitału pracującego jak i wydatków inwestycyjnych" - czytamy dalej.

Akcje serii R zostaną zaoferowane oznaczonemu adresatowi Sylwestrowi Cackowi w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd zobowiązany jest do skierowania oferty objęcia akcji z nowej emisji akcji serii R nie później niż do dnia 10 lipca 2009 r. Oferta ta pozostaje ważna trzy dni licząc od dnia doręczenia oferty adresatowi. Adresat zobowiązany jest do dokonania wpłaty na akcje nie później w ciągu trzech dni licząc od dnia objęcia nowej emisji akcji serii R.

Akcje nowej emisji uczestniczą w dywidendzie za rok 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Redan SA w odniesieniu do nowej emisji akcji serii R upoważnia zarząd spółki do [ ] dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego" - głosi też przyjęta uchwała.

ZWZ uprawniło też zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach do wysokości 3 kapitału zakładowego spółki (wg stanu na dzień 18 czerwca 2009r.) w terminie trzech lat od daty powzięcia uchwały.

"Akcje mogą być wydawane zarówno za wkłady pieniężne jak i za aporty. Uchwały zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki dotyczące ceny emisyjnej akcji, liczby emitowanych akcji, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, rodzaju i wartości aportów wymagają zgody rady nadzorczej w formie uchwały" - czytamy w uchwale ZWZ.

Walne zgromadzenie postanowiło uchylić też uchwały WZ z 26 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższeniu kapitału docelowego nie więcej niż do wysokości 3 kapitału zakładowego spółki.

We wtorek Redan podpisał porozumienie z BRE Bankiem, Bankiem Millennium oraz Bankiem Pekao SA prolongujące spłatę 31-mln zadłużenia do końca 2012 r., co umożliwiło prywatną emisję 6 mln akcji dla Sławomira Cacka.

Na dzień 7 lipca 2009 r. łączne zobowiązania Redanu wobec wszystkich banków wynoszą 30,7 mln zł, na co składają się zobowiązania kredytowe (26,8 mln zł), a także pozabilansowe w postaci gwarancji bankowych oraz akredytyw dokumentowych, podano także.

Na podstawie aneksu spłata łącznego zaangażowania banków w finansowanie Redan będzie następować do 31 grudnia 2012 r. według ustalonego harmonogramu. Zgodnie z jego założeniami, łącznie na rzecz wszystkich 3 banków spółka zapłaci po 1,5 mln zł do 30 czerwca i 30 września 2010 r., a 8 kolejnych rat kwartalnie po 3,07 mln zł. Ostatnia, 11-ta rata zostanie zapłacona w terminie do 31 grudnia 2012 r.

W połowie maja Redan podpisał porozumienie z założycielem i byłym właścicielem Dominet Banku, inwestującym obecnie m. in. w spółkę Sfinks, Sławomirem Cackiem. Na mocy tej umowy Redan zobowiązał się przeprowadzić nową emisję akcji zwykłych na okaziciela w liczbie 6.000.000 sztuk o wartości nominalnej 1 zł każda akcja i zaoferować ją w ramach subskrypcji prywatnej Cackowi po cenie emisyjnej 2,5 zł za każdą akcję.

Spółka Redan miała 13,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 62,03 mln zł wobec 61,11 mln zł rok wcześniej.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem