Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

ZWZ przyjęło zmiany statutu spółki, przewidujące wprowadzenie pojęć podmiotu dominującego oraz zgrupowania, tj. grupy akcjonariuszy, których głosy ulegają kumulacji z głosami podmiotu dominującego.

Wprowadzono ograniczenie prawa wykonywania głosów dla zgrupowań (z wyłączeniem Skarbu Państwa i Nafty Polskiej) w wysokości 10% ogólnej liczy głosów w spółce, co ma wzmocnić ochronę firmy przed wrogim przejęciem.

W statucie utrzymano uprzywilejowaną pozycję Skarbu Państwa i Nafty Polskiej, których nadal nie będzie dotyczyło ograniczenie do wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 10% akcji.

Obecnie (wg informacji ze strony www spółki, stan z 20 lutego br.) najwięksi udziałowcy Orlenu to: Nafta Polska z 17,32% udziału w kapitale, Skarb Państwa - 10,20%, ING OFE - 5,17%. Pozostali akcjonariusze posiadają 67,31% walorów paliwowej spółki.

Wcześniej na posiedzeniu przed przerwą 30 czerwca, ZWZ przegłosowało przyjęcie sprawozdań za 2008 rok i zdecydowało o pokryciu straty jednostkowej w wysokości 1.570,95 mln zł, a także udzieleniu absolutoriów zarządom i radom nadzorczym.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.