Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sytuacja sektora przedsiębiorstw w II kw. br. poprawiła się, co było głównie związane z wyraźnym wzrostem popytu. W ocenie przedsiębiorstw nie należy jednak oczekiwać równie silnego wzrostu w III kw." - napisano w "Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w II kw. 2010 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2010"

"Utrzymuje się niska aktywność inwestycyjna. Niepewność oczekiwanych zmian koniunktury sprawia, że wiele przedsiębiorstw wciąż wstrzymuje się z rozpoczęciem nowych przedsięwzięć, mimo braku poważniejszych barier w finansowaniu projektów inwestycyjnych, zwłaszcza ze środków własnych. Słabe oznaki ożywienia inwestycji pojawiły się na razie tylko w wybranych grupach przedsiębiorstw" - czytamy dalej w raporcie.

Badanie wykazało, że wzrost inwestycji jest możliwy zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach oraz w grupie eksporterów.

"Jak dotąd sygnały te są jeszcze słabe i efekt dla inwestycji w III kw. może być niewielki. Zwiększeniu aktywności inwestycyjnej sprzyjać powinna kontynuacja wzrostu stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych i utrzymanie wysokiego poziomu własnych środków finansowych, pozwalające na samofinansowanie inwestycji" - napisał NBP.

Aktywność inwestycyjną ogranicza też niedostateczny popyt (69% wskazań), w tym popyt krajowy (41%) i zagraniczny (28%), podano także.

"W III kw. przedsiębiorstwa spodziewają się spadku tempa odbudowy popytu i w efekcie można również oczekiwać nieco niższej dynamiki produkcji niż w II kw. Może być to związane z obawami co do skutków powodzi - co czwarta firma w próbie liczy się ze spadkiem sprzedaży z tej przyczyny" - czytamy dalej w raporcie.

Niemniej jednak poprawiają się oczekiwania co do wzrostu zatrudnienia, a także co do podwyżek wynagrodzeń.

"W ślad za wzrostem stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa zamierzają zwiększać liczbę pracowników. Poprawa planów zatrudnienia obserwowana jest nieprzerwanie od ponad roku. Trzeba jednak zauważyć, że saldo zmian wskaźnika jest wciąż bliskie zeru, co oznacza, że liczba pracujących będzie rosła powoli" - napisał bank centralny, podkreślając przy tym, że prognozy zatrudnienia poprawiły się w większości branż, w tym w usługach, przemyśle i transporcie.

"Podwyżki wynagrodzeń planuje 12,9% przedsiębiorstw (wskaźnik po korekcie sezonowej wynosi 17,2%, tzn. o 4,0 pp. więcej niż w poprzednim kwartale i 5,7 pp. więcej niż rok wcześniej). Odsetek przedsiębiorstw zamierzających zwiększyć wynagrodzenia kształtuje się poniżej średniej dla lat 2005 - 2100" - czytamy także w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.