W dniu 31.03.2020 r. została uchwalona i weszła w życie zmiana specustawy dot. COVID-19 w ramach "tarczy antykryzysowej", w której zaproponowano wprowadzenie mechanizmu czasowego wygaszania ("zawieszenia") umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy na czas obowiązywania ograniczeń handlu.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

MECHANIZM CZASOWEGO WYGASZANIA UMÓW:

Kogo dotyczy:

1. lokali w centrach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

2. stron umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy:

 • gdy korzystający z powierzchni handlowej jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, czy „wygaszenie” dotyczy również korzystających z powierzchni handlowych nieobjętych zakazem; uzasadnienie „tarczy antykryzysowej” wskazuje, że mechanizm ten ma wspomóc także korzystających nieobjętych zakazem, których obroty spadły w związku z zakazem, jednak sama treść przepisu tego jednoznacznie nie przesądza.

Jak działa w okresie zakazu:

 • czasowe wygaszenie (zamrożenie) obowiązków z umów obowiązuje w okresie od dnia wprowadzenia zakazu, tj. 14.03.2020 r. do dnia zniesienia zakazu; umowy nadal istnieją, ale są tymczasowo nieaktywne (zawieszone);
 • wygaszenie umów polega na ich czasowym zawieszeniu (zamrożeniu) – strony umów, tj. udostępniający i korzystający są czasowo zwolnieni z obowiązków wynikających z umowy, np. najemca/dzierżawca nie będzie zobowiązany do zapłaty czynszu i opłat eksploatacyjnych przez okres obowiązywania zakazu, a wynajmujący/wydzierżawiający jest zwolniony z wykonywania swoich zobowiązań umownych wobec najemcy/dzierżawcy w tym okresie.

Jak działa po zakazie:

 • umowy „odżywają” automatycznie z chwilą uchylenia zakazu i są kontynuowane na niezmienionych warunkach umownych do końca trwania ustalonego w umowie okresu najmu/dzierżawy;
 • najemca/dzierżawca ma obowiązek złożenia wynajmującemu/wydzierżawiającemu wiążącą ofertę przedłużenia umowy;
 • oferta ma dotyczyć przedłużenia pierwotnego okresu obowiązywania umowy (pierwotny okres najmu/dzierżawy ustalony w umowie + okres obowiązywania zakazu + 6 miesięcy);
 • oferta ma być złożona przez najemcę/dzierżawcę w ciągu 3 miesięcy od zniesienia zakazu;
 • oferta ma dotyczyć przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach (sprzed wprowadzenia zakazu);
 • wynajmujący/wydzierżawiający nie musi przyjmować oferty – sam ocenia, czy będzie dla niego korzystne przyjęcie czy odrzucenie oferty; jeśli wynajmujący/wydzierżawiający nie przyjmie oferty, umowa obowiązuje do końca okresu najmu/dzierżawy określonego pierwotnie w umowie;
 • wygaszenie (zamrożenie) umowy na okres zakazu jest niezależne od reakcji wynajmującego/wydzierżawiającego na ofertę (jej przyjęcie lub odrzucenie);
 • jeśli najemca/dzierżawca nie złoży oferty w terminie, wygaszenie umów przestaje wiązać wynajmującego/wydzierżawiającego z mocą wsteczną; skutek: najemca/dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty czynszu i opłat eksploatacyjnych za okres obowiązywania zakazu.

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jest niezależną kancelarią prawną świadczącą usługi prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Czy to jest zgodne z prawem. Rząd obniża czynsze a nie zapewnia rekompensaty.?
  już oceniałe(a)ś
  0
  0