Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ponosimy koszty związane z utrzymaniem załogi plus opłaty stałe. Zwracałam się do burmistrza z prośbą u umorzenie lub zmniejszenie podatku od nieruchomości za okres, w którym działalność w obiekcie nie jest prowadzona. Otrzymałam odpowiedź, że dla osób takich jak ja, które prowadzą tu działalność, natomiast siedzibę firmy mają gdzie indziej, zwolnienie nie jest przewidziane. To bogata gmina, widocznie bogatym trudno zrozumieć biednych. Jakie mam prawa?

PISZCIE: LISTY@WYBORCZA.PL
PISZCIE: LISTY@WYBORCZA.PL

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli jednej z odsłon „tarczy antykryzysowej”, wprowadzono regulacje dotyczące podatku od nieruchomości.

Pierwsze z rozwiązań pozwala wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej za część roku 2020, zaś drugie umożliwia przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

Powyższe rozwiązania mogą zostać wprowadzone uchwałą rady gminy i są przeznaczone dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID-19. Rada gminy określa w uchwale, jakie grupy przedsiębiorców będą mogły skorzystać ze wsparcia oraz jakie szczegółowe kryteria należy spełnić, żeby je otrzymać. „Tarcza” nie podaje żadnych parametrów, jakimi mają kierować się samorządy przy ustalaniu zasad udzielenia omawianej pomocy.

Z uwagi na autonomię poszczególnych gmin co do określenia zasad zwolnień z zapłaty bądź odroczenia podatku od nieruchomości należy zapoznać się z konkretną uchwałą rady gminy, ponieważ to w niej określone winny być kryteria przyznania tego rodzaju wsparcia.

***

Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni, jakie pułapki czyhają na przedsiębiorców? Chcesz uzyskać pomoc? Zapisz się na newsletter dla przedsiębiorców. Zapraszamy co wtorek.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.