Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Nie jest prawdą jak twierdzi Grzegorz Hajdarowicz (właściciel Rzeczpospolitej), że tłem sporu pomiędzy CNT S.A. Sp.k a KCI S.A. jest chęć przejęcia przez Zbigniewa Jakubasa dziennika Rzeczpospolita w dodatku za „za czapkę gruszek". Już sama tego typu niczym nieuprawniona a powtarzana nieustannie sugestia o wyimaginowanej próbie wrogiego przejęcia Gremi Media S.A. wprowadza opinię publiczną w błąd. Świadoma próba łączenia rozliczeń biznesowych pomiędzy dwoma podmiotami prawa handlowego działającymi w sektorze deweloperskim z akcją ataku na wolne media jest w mojej ocenie całkowicie nieuprawnione. Nie zgadzam się na używanie tych nieprawdziwych argumentów w czasie publicznego sporu o kształt rynku medialnego w Polsce. Historia konfliktu dotyczy kilkuletniego sporu o 5,4 mln zł. Oświadczam, że nie ma w niej żadnego podtekstu politycznego ani też medialnego. Spółka KCI S.A. sprzedała nam nieruchomość za z góry ustaloną cenę z wadą prawną i zgodnie z treścią umowy obowiązek zapłaty za usunięcie tej wady obciążał sprzedającego. KCI S.A. nie zgodziła się z takim rozumieniem zapisów umowy, w związku z czym sprawa poddana została rozstrzygnięciu Sądu. Następnie z inicjatywy KCI S.A. spierające się strony zawarły ugodę w ramach której KCI S.A. zgodziła się zapłacić nam sporną kwotę tylko po to, by natychmiast po cofnięciu przez nas powództwa z tej ugody się wycofać. Następnie poprzez dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych należącej do nas nieruchomości, KCI S.A. podjęło próbę przymuszenia nas do zwrotu kwoty zapłaconej w ramach ugody. Wpisy te dokonane na wniosek zarządu KCI S.A. uniemożliwiły nam sprzedaż lokali w ramach realizowanej przez nas inwestycji Nowa 5 Dzielnica przez okres prawie 7 miesięcy. Odpowiadając na pytanie Pana Prezesa Hajdarowicza „Czy jeden przedsiębiorca może aż tak brutalnie atakować drugiego?" oświadczam, że - jak widać na jego przykładzie - może i niestety robi to wykorzystując kontrolowaną przez siebie prasę. Dziennik Rzeczpospolita w taki sposób prowadzi narrację, by trywialny spór prawny o rozliczenia fi nansowe podnieść do rangi „bitwy" o niezależne media, w której Grzegorz Hajdarowicz kreowany jest na niezłomnego obrońcę wolności prasy walczącego ze mną przedstawianym w Rzeczpospolitej jako podejrzany Jacek T. Żądania zamieszczenia sprostowania nieprawdziwych i szkodzących mojemu wizerunkowi informacji redakcja Rzeczypospolitej póki co odrzuca. To ja jestem prezesem jedynego komplementariusza spółki CNT S.A., która weszła w spór z KCI S.A. a nie Zbigniew Jakubas, będący jednym z jej wspólników. To ja jako zarząd ponoszę odpowiedzialność za swoje działania i ich ewentualne zaniechania. Decyzja o wejściu w spór z KCI S.A. została podjęta przeze mnie w najlepiej pojętym interesie spółki i przy jednoznacznej opinii kancelarii prawnych a jedyne czego dzisiaj żałuję, to tego, że zgodziłem się na zawarcie ugody z KCI S.A.. Ugody, z której KCI S.A. następnie się wycofała, eskalując zwykły spór gospodarczy do rangi zamachu na wolne media. Jednocześnie informuję, że w wyniku zmiany sposobu zabezpieczenia powództwa, odpowiadające wartości dochodzonej kwoty akcje Gremi Media S.A. (wydawcy dziennika Rzeczpospolita) są zwolnione z zabezpieczeń.

Jacek Taźbirek Prezes Zarządu CNT S.A. jedynego komplementariusza CNT S.A. Sp.k

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.