Lionel Messi w połowie 2021 roku poszedł na piłkarską emeryturę do Paris Saint-Germain. Dostał "tylko" 30 milionów euro rocznie. Newsem stała się informacja, że znaczną część kontraktu klub wypłacił w tokenach kibicowskich PSG.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
To spektakularny przykład działania ownership economy, która coraz częściej wykracza poza granice branży IT. System pracy oparty na współdzieleniu praw własności pozwala stosować zwinne techniki zarządzania – staje się dominującym modelem w erze gospodarki opartej na wiedzy.

W 2022 roku Leo Messi podpisał lukratywną umowę z portalem socios.com i został globalnym ambasadorem tokenów kibicowskich. Nie ulega wątpliwości, że jego przypadek zachęci również inne kluby do płacenia piłkarzom tokenami. Korzyści z takiej formy wypłaty wynagrodzenia czerpie nie tylko piłkarz (pracownik), lecz także klub (przedsiębiorstwo).

Dlaczego warto płacić i przyjmować zapłatę w tokenach?

Token NFT (non-fungible token), podobnie jak inne aktywa cyfrowe, na poziomie podstawowym jest fragmentem kodu maszynowego. Tokenizacja polega na stworzeniu zapisu kryptograficznego w technologii blockchain, który potwierdza, że określony plik cyfrowy jest oryginalny i istnieje tylko w jednym egzemplarzu.

Tokeny mogą mieć nie tylko funkcje płatnicze, lecz także zarządcze, ponieważ mogą reprezentować prawa do własności określonych dóbr – zarówno w świecie wirtualnym, jak i realnym.
Wypłacając pensję w tokenach, pracodawca dzieli się zasobami z pracownikiem, który staje się formalnie współwłaścicielem firmy lub projektu. Im dłużej pracuje na rzecz firmy, im więcej tokenów zgromadzi, tym jego głos jest lepiej słyszalny. Ma realny wpływ na rozwój przedsięwzięcia, w którym uczestniczy. Uzyskując podmiotowość, mocniej zaangażuje się w projekt lub działalność firmy, bo nie czuje się już „pracownikiem najemnym", lecz współwłaścicielem.

Korzyści dla pracodawcy wynikają wprost ze zmiany nastawienia pracowników. Zmniejsza się problem z motywacją do pracy, osobistym zaangażowaniem i gotowością do przyjmowania odpowiedzialności za realizowane zadania. W takich warunkach możliwe jest wprowadzenie zwinnych technik zarządzania projektami.

Ownership economy zmienia środowisko i sposób świadczenia pracy

Zwinne zarządzanie projektami (ang. agile project management) polega na błyskawicznym reagowaniu na pojawiające się szanse i zagrożenia. Dzięki temu można efektywniej wykorzystać zasoby oraz łatwiej, szybciej i taniej osiągnąć sukces. Niestety, w tradycyjnych warunkach świadczenia pracy (praca stacjonarna w sztywno określonych godzinach) wprowadzenie metodyk zwinnych jest niezwykle trudne.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Agile’owe zarządzanie harmonijnie łączy się z koncepcją ownership economy. Pracownicy, którzy są współwłaścicielami firmy, chętnie dzielą się swoim potencjałem – pomysłowością i kreatywnością. Są skłonni przyjmować większą odpowiedzialność, a także samodzielnie podejmować decyzje. Zmienia się również model komunikacji. Zamiast pionowego przepływu informacji (menedżerowie stoją w hierarchii wyżej, pracownicy niżej) pojawia się wymiana pozioma (pomiędzy równoprawnymi wykonawcami projektu). Komunikacja staje się mniej formalna, a w efekcie szybsza i efektywniejsza.

Wiedza jest najważniejszym zasobem nie tylko w sektorze IT

Ownership economy i zwinne techniki zarządzania projektami wpisują się w koncepcję gospodarki opartej na wiedzy. W tym modelu dane, kompetencje i umiejętności stają się produktem, który jest wytwarzany, a następnie podlega dystrybucji i wdrożeniu.

Ownership economy, zarządzanie agile’owe i gospodarka oparta na wiedzy są naturalnymi modelami funkcjonowania branży IT. Jednak mogą znaleźć zastosowanie również w innych sektorach gospodarki. Wdrożenie modelu ownership economy przynosi szczególnie dobre efekty w branży reklamowej, w zdalnej księgowości, kancelariach prawnych i firmach konsultingowych. Może doskonale zadziałać w sektorze kultury i rozrywki. Przykład Leo Messiego pokazuje, że również sport jest ogromnym rynkiem, na którym panują doskonałe warunki do rozwijania biznesu kierowanego (współzarządzanego) przez społeczność.

Korzyści ze stosowania zwinnego zarządzania i prowadzenia firmy w modelu ownership economy są aż nadto oczywiste. Dla wielu firm i grup projektowych jest to optymalny sposób realizacji celów biznesowych. Mowa o przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność o zasięgu globalnym, opierają się na pracy zdalnej i realizują projekty w wielonarodowych zespołach.

Ownership economy w praktyce

Zainteresowała Cię koncepcja ownership economy? Zastanawiasz się, czy Twoja firma może funkcjonować w zdecentralizowany sposób i dzielić się własnością? Przykładów świadczących o tym, że to możliwe, jest wiele. W taki sposób funkcjonuje na przykład polski projekt Wennect. Za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, łączy specjalistów IT z Europy Środkowo-Wschodniej z klientami z Europy Zachodniej. Wykorzystując technologię blockchain i tokeny właścicielskie Wennect stworzył nowatorski ekosystem pracy i zarządzania.

Materiał promocyjny Partnera
Materiał promocyjny Partnera 

Dzięki tokenom $WENN, wypłacanym w charakterze premii, techtalenty stają się współwłaścicielami Wennect. W ten sposób mają zapewnione prawo głosu i realny wpływ na rozwój platformy. Tokeny będzie można także spieniężyć, wymieniając je na stablecoiny (np. USDT, USDC), a następnie na „tradycyjne" waluty, takie jak euro czy dolar. Niezależnie od sposobu ich wykorzystania, w takim ekosystemie specjaliści IT zyskują realną podmiotowość.

Zdecentralizowane środowisko pracy sprawia, że wokół platformy powstaje grupująca techtaletny Społeczność 3.0. Dzięki temu Wennect może w krótkim czasie pozyskiwać specjalistów IT do realizacji kolejnych projektów. Przekrojowy charakter wiedzy, jaką dysponują deweloperzy, inżynierowie DevOps, project managerowie czy designerzy pozwala Wennect na podejmowanie zleceń z różnorodnych branż. A struktura organizacyjna, oparta na zasadach ownership economy, jest gwarancją terminowości i jakości wykonywanych prac.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej