Osoby, które legitymują się dyplomem Master of Business Administration w 2021 zarabiały nawet dwukrotnie więcej od tych, które poprzestały na tytule magistra lub magistra inżyniera. Znaczące różnice na korzyść posiadających dyplom MBA są też w wynagrodzeniach kierowników i dyrektorów. Wyższe zarobki to silny motywator, ale dla świadomych uczestników programów MBA istotne jest i podnoszenie kompetencji, i nadążanie za nowoczesnymi trendami w zarządzaniu. Liczy się także możliwość konfrontacji doświadczeń. Bezcenne są wyniesione z uczestnictwa w MBA kontakty.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Według opublikowanego w kwietniu br. Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w roku 2021 magistrowie z dyplomem MBA zarabiali o 95 proc. więcej niż magistrowie bez tego dyplomu, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła 12 100 złotych brutto. W przypadku magistrów inżynierów ta różnica to już 102 proc., a mediana płac u legitymujących się dyplom MBA była równa 14 600 złotych. Mediana zarobków osób z doktoratem sięgnęła 8 000 złotych, a w przypadku posiadających dodatkowo dyplom MBA 14 500 złotych, czyli o 45 proc. więcej.

Badanie Sedlak & Sedlak wskazuje, że najwyższe wynagrodzenia otrzymują posiadający dyplom MBA dyrektorzy generalni – z medianą płac równą 22 250 złotych brutto, przy czym 25 proc. badanych zarabia powyżej 30 825 złotych. Nieco mniej otrzymywali: dyrektorzy ds. finansów i controllingu z  medianą wynoszącą 21 939 złotych (25 proc. zarabia powyżej 27 500 złotych), dyrektorzy ds. sprzedaży – 20 000 złotych brutto (25 proc. zarabia powyżej 26 000 złotych).

Więcej niż pieniądze

Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia zawsze była ważnym motywatorem do podnoszenia kompetencji czy zmiany pracy. Jednak wśród uczestników programów MBA na pierwszy plan wysuwają się zdecydowanie inne motywacje.

Dla jednych będzie to dążenie do zawodowego rozwoju przez zdobywanie nowych i doskonalenie już posiadanych umiejętności. Dla innych chęć konfrontacji własnych doświadczeń z osobami o porównywalnym, a często nawet bogatszym doświadczeniu menedżerskim. A jest z kim dyskutować. Nasze analizy wskazują, że w programach MBA uczestniczą osoby, których średni staż pracy to 18 lat. 70 proc. piastuje stanowisko kierownika lub dyrektora, a członkowie zarządu lub zarządzający właściciele firm stanowią 17 proc.mówi dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Dyrektor Programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Graduacja Executive MBA GFKM (Materiał promocyjny Partnera)
Graduacja Executive MBA GFKM (Materiał promocyjny Partnera) 

Profil uczestników programu MBA niewiele się zmienia. Statystyki GFKM, która jest jedną z  największych i najstarszych w Polsce instytucji oferujących MBA, pokazują, że zdecydowana większość – ponad 80 proc. – jest w wieku od 31 do 50 lat. Prawie połowa ma wykształcenie techniczne, a około 40 proc. ekonomiczne i biznesowe. Blisko 70 proc. – reprezentuje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób, 22 proc. firmy, w których liczba pracowników mieści się w przedziale 50-249.

To, co się zmienia, to zdecydowanie większy nacisk na praktyczną stronę kształcenia. Uczestnicy programów MBA chcą zajęć z praktykami i chcą „pracować" na przykładach konkretnych biznesowych przypadków, czyli case studies. Na tym etapie kariery, na którym jest większość z nich, cenią sobie możliwość weryfikacji własnych poglądów i wiedzy w zderzeniu z najnowszymi trendami w zarządzaniu. I to właśnie staramy się im dać. W ostatnim raporcie walidacyjnym francuskiej IAE Aix-Marseille Graduate School of Management, który otrzymaliśmy na początku tego roku szczególnie podkreślano praktyczne podejście w programie MBA GFKMpodkreśla dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak z GFKM.

Menedżer nie chce wiedzy z podręcznika

W edukacji menedżerskiej obserwujemy dwa wyraźnie zarysowane trendy: specjalistyczne tematy i zindywidualizowane profilowanie szkoleń.

Klienci firmowi oczekują wyspecjalizowanej wiedzy, ściśle dostosowanej do konkretnych aspektów działalności biznesowej, nakierowanej wręcz na rozwiązania występujących w tej działalności problemów. Klienci indywidualni, a przede wszystkim słuchacze programów MBA, wymagają możliwie ścisłego sprofilowania programów pod kątem ich potrzeb. Jednych i drugich łączy potrzeba kształcenia, które umożliwi im zwiększenie efektywności działania – własnego i, co za tym idzie, całej organizacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i sytuacji rynkowejmówi Wojciech Parteka, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, praktyk z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trener specjalizujący się w zagadnieniach związanych z przywództwem.

Odpowiedzią na te potrzeby jest oferowanie słuchaczom programów MBA GFKM zindywidualizowanego procesu rozwojowego, obejmującego: analizę ich predyspozycji menedżerskich i przywódczych, badanie oczekiwań środowiska pracy, spotkania coachingowe, wizyty studyjne w firmach i wiele innych. W procesie tym wykorzystywana jest m.in. ceniona przez biznes metodyka MindSonar, dostarczająca konkretną wiedzę o wartościach i przesłankach, które decydują o stylu myślenia i sposobie działania. To jedyne narzędzie, które dynamicznie podpowiada optymalną strategię osiągania celów. Praktyczny aspekt kształcenia zapewnia wykorzystanie strategicznych gier symulacyjnych Marketplace. GFKM, jako pierwsza szkoła biznesu w Polsce, wprowadza też do swoich programów narzędzie CapsimInbox, które pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony umiejętności behawioralnych kształtujących liderów każdej firmy, takich jak przywództwo, rozwiązywanie problemów i komunikacja. Jest to symulowane środowisko poczty e-mail odzwierciedlające codzienną pracę menedżera, wymagające od niego wielu decyzji, a sposób ich realizacji zapewnia bezpośrednią informację zwrotną potrzebną do oceny braków w umiejętnościach oraz budowania unikalnych planów rozwoju.

Będąc aktywnym uczestnikiem rynku edukacji menedżerskiej, widzimy wyraźnie, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że kształcenie nie może polegać na powtarzaniu na zajęciach ciągle tych samych zagadnień i  przekazywaniu książkowych definicji. Podstawowa wiedza będzie coraz częściej przekazywana w postaci programów e-learningowych, a może nawet przez roboty. Taki trend już można zauważyć – w sieci dostępnych jest coraz więcej prostych form, np. z wykorzystaniem prezentacji wideo. Choć wiele aktywności edukacyjnych przenosi się do sfery online, to jednak menedżerowie pogłębionej wiedzy i praktycznych rozwiązań nadal poszukują na zajęciach „na żywo", w konfrontacji z innymi praktykamipodsumowuje Wojciech Parteka z GFKM.

Zmienność i niepewność wymagają nowych kompetencji

dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Dyrektor Programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Dyrektor Programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów 

Świat wokół nas może się zmienić w ciągu kilku godzin. Przekonała nas o tym najpierw pandemia, a niedawno napaść Rosji na Ukrainę i trwająca już pół roku wojna tuż za naszą wschodnią granicą. Obawy rodzą rosnąca inflacja i groźba recesji.
Przyszłość już zawsze będzie zmienna, nieprzewidywalna. Kryzysy i niepewność nie mogą powodować, że zapomnimy o zarządzaniu, że odłożymy je „na później". Zwłaszcza teraz ważne jest, by zarządzający przedsiębiorstwami potrafili podejmować odważne, ale też odpowiedzialne decyzje, które mają wpływ na rozwój firmy i pracowników. Dobry menedżer musi umieć przewidywać trendy, doskonalić zwinne zarządzanie, wykorzystywać najnowszą wiedzę tak, aby nie przegapić żadnej możliwości rozwoju.
Rzeczywiste kompetencje menedżerów weryfikują dzisiaj nie dyplomy, a realne wyzwania. Gdy koniunktura sprzyja, zarządzanie jest łatwiejsze, można się mocniej opierać na schematach. Obecnie mamy jednak poligon, żeby nie powiedzieć „pole minowe", turbulentne czasy, w których umiejętności podlegają faktycznemu sprawdzeniu. Zarządzanie w takich warunkach wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, ale też kompetencji miękkich. Trzeba umieć pozyskiwać i weryfikować informacje, sprawnie oceniać sytuację i przez pryzmat firmy, i całego ekosystemu biznesowego. Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera efektywność zarządzania zespołem, komunikacji, motywowania, zarządzania zmianą czy rozwiązywania konfliktów.
Nie można jednak zakładać, że wszystkie kompetencje zdobywamy w praktyce. Praktyka daje głębię doświadczenia, ale też buduje często błędne nawyki i fałszywe przeświadczenia. Dlatego musi jej towarzyszyć podnoszenie kompetencji, porządkowanie i zdobywanie wiedzy. Odpowiedzialność, która towarzyszy zarządzaniu, nie może opierać się na przekonaniach. Menedżer to profesja ogromnego wysiłku, obudowana trwającą całe życie nauką. Również dlatego MBA nadal się opłaca.

MBA ACCA – jedyny taki projekt w Polsce

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów we współpracy z Sopocką Akademią Nauk Stosowanych oferuje jedyny w Polsce i unikatowy na europejskim rynku programu Executive MBA, dający możliwość jednoczesnego uzyskania cenionych na całym świecie kwalifikacji ACCA. Zajęcia i egzaminy prowadzone będą przez kadrę GFKM oraz SANS, posiadającą akredytację ACCA. Cały program realizowany jest w języku angielskim.

Intensywny, dwuletni program obejmuje 680 godzin zajęć. Biorąc pod uwagę możliwość jednoczesnego uzyskania zarówno tytułu MBA, jak i zwolnienia z części egzaminów ACCA (w  ramach programu realizowanych będzie 5 modułów o zaawansowanym poziomie, od F5 do F9), jest to atrakcyjna ścieżka dynamicznego i efektywnego rozwoju. Oferta może być szczególnie ciekawa dla menedżerów zainteresowanych awansem zarówno w obszarze ogólnym, jak również finansów, rachunkowości i audytu. Dyplom MBA ACCA jest potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji, a ambitnym menedżerom daje możliwość skoncentrowania nauki w jednym programie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej