Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

We wtorek napisaliśmy, że polskie elektrownie oszukują UE, zaniżając poziom emisji rtęci w raportach przekazywanych do europejskiego rejestru zanieczyszczeń (E-PRTR). Dotarliśmy do danych z bieżących pomiarów wykonywanych w blokach węglowych. Wynika z nich, że w 2016 r. elektrownia Bełchatów (należy do państwowej spółki PGE GiEK SA) uwalnia rocznie do środowiska ponad 4,2 tony rtęci, czyli prawie aż 1,5 tony więcej, niż przekazała do E-PRTR. Elektrownia Pątnów (należy do ZE PAK) emituje trzy razy więcej, niż przekazała do rejestru – dokładnie 1 tonę przy 318 kg zgłoszonych, a elektrownia Turów (PGE GiEK SA) emituje 900 kg rtęci rocznie, czyli trzy razy więcej, niż raportuje (305 kg).

W odpowiedzi otrzymaliśmy oświadczenie ZE PAK: "W związku ze stwierdzeniami zawartymi w artykule 'Gazety Wyborczej' pt. 'PGE i PAK kantują Unię na emisji rtęci' z 10 lipca 2018 r., przedstawiającego informacje na temat raportowania zanieczyszczeń do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) oświadczamy, iż dane przekazywane przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA są poprawne.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 166/2006 od 2008 r. istnieje obowiązek sprawozdawczości rocznej za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej w ramach Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Rozporządzenie dopuszcza trzy metody podawania wyników - w oparciu o obliczenia, pomiary i szacowanie.

ZE PAK SA podaje informacje w oparciu o pomiary. Ładunki zanieczyszczeń emitowane do powietrza wyliczane są na podstawie uśrednionych wskaźników z lat 2010-17 wyznaczonych na podstawie pomiarów wykonanych przez akredytowane niezależne laboratorium Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki 'ENERGOPOMIAR”' Sp. z o.o. w Gliwicach (certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 550). Badania są wykonywane metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji nakłada obowiązek okresowego pomiaru rtęci w spalinach raz w roku zgodnie z metodyką referencyjną. Od 2016 r. sprawozdania roczne rtęci obowiązkowo przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego (UM) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). W latach 2016 i 2017 ZE PAK SA przeprowadził kilka serii pomiarowych rocznie zamiast wymaganej jednej. Badane były zarówno spaliny, jak i popioły pochodzące z procesu spalania. Ze względu na uśrednianie danych nie ma możliwości przekłamania wyników!

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski ostatecznie weryfikują i akceptują przedstawione wyniki jako miarodajne i odpowiadające stanowi faktycznemu. Nie zdarzyło się, aby sprawozdania ZE PAK SA w ramach E-PRTR nie zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Emisje rtęci (Hg) i jej związków jako sumy w spalinach i w emitowanym popiele wyniosły [w przypadku elektrowni Pątnów]: 288 kg w 2010 r., 409 kg w 2011 r., 377 kg w 2013 r., 334 kg w 2014 r., 344 kg w 2015 r., 318 kg w 2016 r. i 268 kg w 2017 r.
W chwili obecnej nie mamy nałożonych innych standardów dot. emisji rtęci w Polsce. Wprowadzają je dopiero konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP), które będą obowiązywać od sierpnia 2021 r. Są to restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń. ZE PAK SA przygotowuje się do ich spełnienia".

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.