Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
W ramach programu "Mieszkanie dla młodych" rząd dopłaca kredytobiorcom do wkładu własnego. Na mieszkania, które zostaną oddane do użytku w 2017 r., przeznaczono w sumie 746 mln zł, ale połowa tej kwoty została już rozdysponowana w ubiegłym roku. W styczniu Bank Gospodarstwa Krajowego - operator programu - odblokował pozostałe 381 mln zł. Pieniądze rozchodzą się jak świeże bułeczki. W środę o 14 BGK podał, że zarezerwował już 318,4 mln zł. z tegorocznej puli.

Eksperci prognozowali, że pieniądze z MdM skończą się na początku lutego. Jednak przy tak ogromnym zainteresowaniu mogą wyczerpać się dosłownie w ciągu kilku najbliższych dni. Dlatego to naprawdę ostatni dzwonek na złożenie wniosku. Trzeba pamiętać, że o przyznaniu dopłaty nie decyduje moment złożenia wniosku w banku, ale jego zarejestrowanie w systemie BGK.

To nie koniec programu. Jeśli przegapicie tę okazję, o dopłaty z MdM będzie można się ubiegać na mieszkania, które zostaną oddane do użytku w 2018 r.

Kto może starać się o dopłatę? Jak i gdzie złożyć wniosek? Ile można dostać?

1. Dla kogo MdM

Dopłatę do kredytu hipotecznego możesz uzyskać, jeśli w dniu złożenia wniosku nie skończyłeś 35 lat oraz kupujesz pierwsze w życiu własne mieszkanie lub dom. Jeśli jesteście małżeństwem, wówczas wystarczy, że jedno z was spełnia kryterium wieku.

Natomiast limit wieku nie obowiązuje, jeśli wychowujecie przynajmniej troje dzieci. Ponadto dopłata przysługuje, nawet jeśli macie już mieszkanie, ale chcecie je np. zamienić na większe.

2. Metraż mieszkania w MdM

Nie na każdą kupowaną nieruchomość przysługuje dopłata. Lokal nie może być zbyt duży. Maksymalna powierzchnia mieszkania nie może być większa niż 75 m kw., a jeśli wychowujecie przynajmniej troje dzieci, limit metrażu rośnie do 85 m kw. Jeśli staracie się o dopłatę na zakup domu jednorodzinnego, nie może on być większy niż 100 m kw. lub 110 m kw. (w przypadku rodziny z trojgiem dzieci).

3. Cena mieszkania z dopłatą MdM

Kolejne kryterium to cena mieszkania. Żeby było objęte dopłatą, nie może być zbyt drogie. Cena za jeden metr kwadratowy nie może przekraczać limitu obowiązującego w danym regionie Polski pomnożonego przez 1,1, gdy mieszkanie kupowane jest na rynku pierwotnym, lub 0,9, jeśli pochodzi z rynku wtórnego. Wysokość wskaźników cen można sprawdzić na stronie internetowej www.bgk.pl.

Np. gdy kupujecie mieszkanie w Warszawie, jego cena nie może być wyższa niż ok. 6,4 tys. zł (rynek pierwotny) i 5,3 tys. zł (wtórny) za 1 m kw. Limit dla Wrocławia to odpowiednio ok. 5,3 i 4,3 tys. zł, dla Łodzi 4,2 i 3,4 tys., a dla Opola 4 i 3,3 tys. zł.

4. Kredyt w MdM

Kolejnym warunkiem otrzymania dopłaty są określone parametry kredytu hipotecznego. Musi on być udzielony w złotych (banki tylko w wyjątkowych sytuacjach udzielają kredytów walutowych). Wartość kredytu musi wynosić co najmniej 50 proc. ceny kupowanej nieruchomości, a okres kredytowania nie może być krótszy niż 15 lat.

5. Wniosek o dopłatę z MdM

Wniosek o dopłatę składacie do BGK, ale za pośrednictwem banku, który udziela wam kredytu hipotecznego. Musi to być bank, który podpisał stosowną umowę z BGK. Aktualnie jest ich 14: PKO BP, Bank Pekao, Getin Noble Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, Alior Bank, SGB-Bank, BOŚ Bank, BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Eurobank, Deutsche Bank, Bank Zachodni WBK (zapowiedział, że wnioski będzie przyjmował tylko do 10 stycznia), Raiffeisen Polbank i Crédit Agricole.

6. Dopłata w MdM

Wartość dopłaty to 10 proc. (single, małżeństwa bez dzieci), 15 proc. (jeśli macie jedno dziecko), 20 proc. (jeśli macie dwoje dzieci) lub 30 proc. (co najmniej troje) następująco wyliczonej kwoty.

Wskaźnik ceny metra kwadratowego mieszkania obowiązujący na terenie, na którym położona jest kupowana przez was nieruchomość (patrz punkt 3), mnoży się przez powierzchnię użytkową kupowanego mieszkania. Jeśli przekracza ona 50 m kw., do wyliczenia przyjmuje się 50 m kw. Jeśli wychowujecie co najmniej troje dzieci, maksymalny limit powierzchni użytkowej rośnie z 50 do 65 m kw. (przy mieszkaniu większym niż 65 m kw. do wyliczenia przyjmuje się 65 m kw.).

Przykład 1. Nie macie dzieci. Kupujecie 45-metrowe mieszkanie w Katowicach. "Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych" dla Katowic to 4425 zł. Razem daje to 199 tys. zł, a więc dopłata (10 proc. tej kwoty) wyniesie 19,9 tys. zł.

Przykład 2. Rodzina z trojgiem dzieci, która kupuje 70-metrowe mieszkanie w Warszawie. "Wskaźnik przeliczeniowy" dla stolicy to 5848,57 zł. Tę kwotę mnożycie przez 65 m kw. (a nie 50 m kw., bo otrzymujecie bonus dla dużej rodziny). Daje to 380 tys. zł. Dopłata wyniesie 30 proc. tej kwoty, a więc 114 tys. zł.

7. Wypłata pięniędzy z MdM

Dopłaty nie dostaniecie w gotówce. Bank, w którym składacie wniosek o kredyt, przesyła wniosek o dopłatę do BGK. Jeśli BGK go zaakceptuje i zarejestruje w systemie, przyznaną dopłatę przeleje na rachunek sprzedającego mieszkanie lub dom, np. dewelopera.

Dopłata zostanie zaliczona na poczet wkładu własnego, który od 1 stycznia 2017 r. wynosi 20 proc. (są jeszcze banki, które wymagają w gotówce 10-proc. udziału własnego).

Wróćmy do przykładu rodziny z trojgiem dzieci. Przyjmijmy, że 1 m kw. mieszkania kosztował ją 5,8 tys. zł, czyli w sumie za 70 m kw. muszą zapłacić deweloperowi 406 tys. zł. Wymagany wkład własny (20 proc.) to 81,2 tys. zł. Jednak w ramach dopłaty rodzina dostała 114 tys. zł. Oznacza to, że będzie dysponować 28-proc. wkładem własnym.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.