Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
Żadnych mielizn czy pułapek tu nie ma. Wszystko jest jasne, proste i czytelne. Zwłaszcza z naszą instrukcją.

Krok pierwszy, czyli wybieramy OPP

Podatnik może wybrać stowarzyszenie lub fundację (tylko jedną!), której działalność mu się podoba, którą popiera, która realizuje słuszne jego zdaniem cele. Ale wybierając instytucję, którą chce wesprzeć 1 proc. podatku, musi postępować bardzo ostrożnie. Przede wszystkim powinien zbadać, czy ma ona status organizacji pożytku publicznego. To absolutnie konieczne, bo tylko takiej organizacji można przekazać 1 proc. podatku. Listę organizacji z wymaganym statusem, które dopełniły obowiązków sprawozdawczych i są w związku z tym uprawnione do przyjmowania 1 proc. - w tym roku takich OPP jest przeszło 8 tys. - można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub w serwisie informacyjnym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl/bip) albo w bazie organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).

Jeżeli podatnik składa kilka zeznań podatkowych, w każdym z nich może wskazać OPP i może to być inna organizacja.

Krok drugi, czyli KRS idzie do PIT

OPP wybrana? Jej numer KRS (pod wspomnianymi wyżej adresami można go znaleźć przy nazwie OPP) należy teraz wpisać do formularza PIT. Uwaga - do niedawna wpisywaliśmy też nazwę wybranej organizacji, teraz już tego nie robimy. W formularzu:

* PIT-36 - poz. 323,

* PIT-36L - poz. 94,

* PIT-37 - poz. 137,

* PIT-38 - poz. 57,

* PIT-39 - pozycja 51.

Krok trzeci, czyli obliczamy 1 proc.

W formularzu PIT podatnik wpisuje kwotę, którą chce przekazać wybranej wcześniej OPP. To nie może być więcej niż 1 proc. rocznego podatku, ale może być mniej. Załóżmy, że chce przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne - należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisuje w:

* PIT-36 - poz. 324,

* PIT-36L - poz. 95,

* PIT-37 - poz. 138,

* PIT-38 - poz. 58,

* PIT-39 - poz. 52.

Wpisanie numeru KRS wybranej OPP i kwoty, którą podatnik chce podarować, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego wniosku "o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego". Oczywiście, trzeba też prawidłowo wypełnić pozostałe rubryki PIT, podpisać zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym.

Krok czwarty, czyli informacje uzupełniające

W formularzach PIT są specjalne pozycje, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wspartej przez niego OPP. Dzięki temu wybrana przez niego fundacja czy stowarzyszenie będą mu mogły podziękować. Być może poinformują go też o tym, jak wykorzystały jego 1 proc. podatku. Jest tu też specjalna rubryka na podanie telefonu czy adresu e-mail, co ma ułatwić ewentualny kontakt z podatnikiem.

* PIT-36 - poz. 326. i 327,

* PIT-36L - poz. 97 i 98,

* PIT-37 - poz. 140 i 141,

* PIT-38 - poz. 60 i 61,

* PIT-39 - poz. 54 i 55.

W zeznaniu jest też pozycja, w której podatnik może wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze z jego 1 proc. Może to być np. chora Basia, podopieczna wybranej przez niego fundacji.

* PIT-36 - 325,

* PIT-36L - 96,

* PIT-37 - 139,

* PIT-38 - 59,

* PIT-39 - 53.

Oczywiście nie ma obowiązku wypełniania tych rubryk.

Krok piąty, czyli pieniądze idą do OPP

Teraz to fiskus przekazuje pieniądze z 1 proc. wybranej przez podatnika organizacji. Ten nie musi już sobie tym zaprzątać głowy.

Osoby, które rozliczają się za pomocą programu "Gazety Wyborczej", nie muszą się martwić powyższymi rubrykami. Program sam policzy 1 proc. i wstawi w odpowiednie miejsca formularza PIT. Dodatkowo w naszym programie jest baza organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu nie trzeba ich szukać w internecie. Warto mieć na uwadze, że jeśli OPP w określonym terminie nie poda urzędowi skarbowemu informacji o numerze rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze z 1 proc. podatku, urząd skarbowy odstąpi od ich przekazania. Pieniądze nie pójdą też do wybranej przez podatnika fundacji czy stowarzyszenia, jeśli ten pomyli się przy wpisywaniu numeru KRS do PIT.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.